МОН КАНИ НАУЧНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДА СЕ ВКЛЮЧАТ В МЕЖДИННАТА ОЦЕНКА НА „ХОРИЗОНТ 2020“

Начало » Последни публикации

29.12.2016

Министерството на образованието и науката кани научните институти на БАН и Селскостопанската академия, висшите училища и водещите неправителствени и бизнес организации, които са приключили или изпълняват проекти по „Хоризонт 2020“, да се включат в онлайн публична консултация за изготвянето на междинната оценка на Рамковата програма. 


Целта на междинната оценка е да направи преглед на постиженията и целите на „Хоризонт 2020“, в това число и на ефективността на използваните ресурси  и добавената стойност за ЕС като цяло. Оценката трябва да бъде публикувана до 31 декември 2017 г.


Публичната консултация се организира от Европейската комисия и ще бъде отворена до 15 януари 2017 година. За да участват в нея бенефициентите на проекти по Рамковата програма трябва да попълнят въпросник, наличен на адрес: http://ec.europa.eu/research/consultations/interim_h2020_2016/consultation_en.htm


Индивидуални мнения и становища могат да се изпращат до директора на дирекция „Наука“ в МОН Златина Карова с копие до главния експерт в дирекция „Наука“  Димитър Асенов -  [email protected] / [email protected].

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“