ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ НА БЪЛГАРСКОТО ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РЕПУБЛИКА МОЛДОВА И УКРАЙНА

Начало » Последни публикации

29.04.2013

В периода 17 – 23 април 2013 година в Република Молдова и Украйна бяха организирани информационни дни на българското висше образование за набиране на студенти във висши училища на Република България по реда на ПМС № 103/1993 г. за осъществяване на образователната дейност сред българите в чужбина.

Информационната кампания се организира за втора поредна година в изпълнение на план-графика за дейността на Постоянната междуведомствена комисия по въпросите на образователната дейност сред българите в чужбина за 2013 година.

В нея взеха участие представители на Министерството на образованието, младежта и науката, Държавната агенция за българите в чужбина и на висшите училища в Република България.

В гр. Кишинев и гр.Тараклия - Република Молдова и в гр. Болград и гр. Измаил - Украйна беше представена информация за системата на висшето образование в Република България, както и условията и реда за приемането на кандидат - студенти от български произход.

По време на кампанията членовете на работната група проведоха индивидуални консултации със зрелостниците и им предоставиха рекламно - информационни материали. В проведените срещи взеха участие повече от 200 кандидат-студенти.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“