ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪРЪТ МАРИАНА БАНЧЕВА УЧАСТВА В РАЗШИРЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКАТА СТОПАНСКА КАМАРА

Начало » Последни публикации

25.04.2013

Заместник-министърът на образованието, младежта и науката Мариана Банчева и Емилия Вълчовска – началник отдел „Професионално образование“ към МОМН участваха в разширено заседание на управителния съвет на Българската стопанска камара, който се проведе на 25 април 2013 г. Основната дискусионна тема беше „Професионалното образование – състояние, проблеми, тенденции“. В разговора участваха представители на браншовите организации от секторите машиностроене, енергетика, електротехника, химия, металургия, минно дело и др.

В началото на срещата г-жа Вълчовска представи актуалните програми и проекти, по които МОМН работи. Тя обърна внимание на оптимизирането на мрежата от професионални гимназии, държавния план-прием, учебната и производствена практика и др.

Зам.-министър Мариана Банчева отбеляза, че проблемите на образованието може да са вътре в него, но не са само негови. „Нека за момента да загърбим въпроса за хроничното недофинансиране на системата на образование и да мислим за това какво можем да направим с наличните средства!“, каза г-жа Банчева.

„Темата за образованието е изключително важна за бизнеса. Тъжното е, че в нашето общество не се уважава трудът. А успешен труд е възможен при добро образование“, отбеляза председателят на БСК Сашо Дончев.

Участниците в срещата си обещаха, че в края на м.май, след приключването на държавните зрелостни изпити, ще се срещнат отново, за да продължат разговора по вече набелязаните ключови въпроси, в търсене на ефективни механизми за тяхното решаване.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“