ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ПЕТЯ ЕВТИМОВА ВЗЕ УЧАСТИЕ В ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА НАЦИОНАЛНАТА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ

Начало » Последни публикации

24.04.2013

На 24 април 2013 г. в Националната художествена академия, заместник-министърът на образованието, младежта и науката г-жа Петя Евтимова взе участие в пресконференция за представянето на проект „Усъвършенстване на системата за управление в Националната художествена академия, чрез въвеждане на автоматизирана университетска информационна система”.

Зам.-министър Евтимова поздрави ръководството на НХА за успешната работа по проекта и представи целите на схемата за безвъзмездна финансова помощ „Усъвършенстване на системите за управление във висшите училища”.

Общата цел на проекта е автоматизирането на управленските и административните процеси в Националната художествена академия, оптимизиране на използването на финансови, материални и човешки ресурси и подобряване на системата на управление, чрез въвеждане на Автоматизирана университетска информационна система. Проектът е на стойност 492 752, 41 лв. и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

В пресконференцията взеха участие проф. Светослав Кокалов, ректор на НХА, проф. Виктор Паунов, ръководител на проекта и зам.-ректор на НХА и Свилена Челебийска – Матеева, експерт „Учебни дейности”.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“