МИНИСТЪР НИКОЛАЙ МИЛОШЕВ ОТБЕЛЯЗА ПАТРОННИЯ ПРАЗНИК НА 22. СОУ „Г. С. РАКОВСКИ”

Начало » Последни публикации

23.04.2013

На 23 април 2013 г. министърът на образованието, младежта и науката чл.-кор. Николай Милошев посети 22. СОУ „Г. С. Раковски” в София по случай патронния му празник, където участва на Тържествен педагогически съвет.

Министър Милошев изрази радостта си от факта, че отново влиза в училището, което той самият е завършил.
Той поздрави учителите и учениците като изрази удовлетворение от видяното и връчи почетен плакет на директора госпожа Емилия Михайлова за постиженията на ръководеното от нея училище.

Гости на събитието бяха госпожа Ваня Кастрева, началник на Столичния инспекторат по образованието и госпожа Елена Дрехарска, първата класна ръководителка на министър Милошев.

Проф. Милошев и госпожа Кастрева връчиха грамоти на първенците в ученически олимпиади и състезания по различни предмети.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“