ЗАСЕДАНИЕ НА РАБОТНАТА ГРУПА, РАБОТЕЩА ПО ПРОЕКТА НА НАЦИОНАЛЕН ДОКЛАД за състояние към европейската квалификационна рамка и самосертифициране към квалификационната рамка за европейското пространство за висше образование

Начало » Последни публикации

23.04.2013

На 23 април 2013 г. заместник-министърът на образованието, младежта и науката г-жа Петя Евтимова откри заседание на работната група, работеща по проекта на национален доклад за състояние към Европейската квалификационна рамка (ЕКР) и самосертифициране към Квалификационната рамка за Европейското пространство за висше образование.

„Със задоволство Ви съобщавам, че проектът на национален доклад за съотнасяне на националната квалификационна рамка на нашата страна към Европейската квалификационна рамка и за самосертифициране към Квалификационната рамка за Европейското пространство за висше образование беше представен на заседание на Консултативната група за Европейската квалификационна рамка и бяха получени много положителни отзиви.”, сподели г-жа Евтимова при откриването на заседанието.

ЕКР представлява обща европейска референта система, която ще обвърже националните квалификационни системи и рамки на отделните страни. Тя ще функционира като инструмент за съпоставка и ще улесни разбирането на квалификациите. Това ще подпомогне учащите и трудово ангажирани лица, които желаят да се преместят в друга държава, да сменят работното си място или да се прехвърлят в друга образователна институция в родната си страна. В качеството си на инструмент за насърчаване на обучението през целия живот, ЕКР обхваща общообразователните дейности и образованието за възрастни, обучението през целия живот, професионалното образование и обучение, както и висшето образование.

На заседанието бяха обсъдени промените, които са направени в проекта на българския доклад, по препоръките получени от Консултативната група за Европейската квалификационна рамка.

Сред гостите на събитието бяха д-р Джеймс Калея, постоянен секретар на Министерството на образованието и заетостта на Малта, д-р Джеймс Мъри, директор по академичните въпроси на Представителния орган на Ирландските технологични институти, г-н Вилфред Бумгард, заместник-директор на дирекция „Координация на политиките” във Фламандското министерство на образованието и обучението и г-жа Марлийс Лихуатер, експерт от Нидерландия.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“