МОН СКЪСЯВА СРОКА ЗА ОДОБРЕНИЕ НА УЧЕБНИЦИТЕ ЗА ВТОРИ, ШЕСТИ И ОСМИ КЛАС

Начало » Последни публикации

24.02.2017

Министерството на образованието и науката ще оптимизира срока, в който трябва да бъдат оценени и одобрени новите учебници за втори, шести и осми клас. Тази процедура ще протече за четири, а не за шест месеца, колкото е максималният възможен срок, заложен в нормативната уредба. За да успее процесът да приключи за толкова кратко време, МОН ще ангажира допълнителен брой оценители, разясни заместник-министър Мария Гайдарова на среща с представители на Асоциация „Българска книга“.

Причината за по-краткия срок е в това, че заповедта за стартиране на процедурата за нови учебници за втори, шести и осми клас е издадена на 28 април 2016 г. Оттогава тече едногодишен срок, в който учебниците трябва да бъдат написани и издателите да подадат документи за участие в конкурса. Ето защо оценяването и одобрението им няма как да започне преди края на април 2017 г.

За да не се получи подобно напрежение през следващата година, МОН вече публикува заповед за откриване на процедура за оценяване и одобряване на учебници за трети, седми и девети клас и по чуждоезиково обучение за 2018 г.

На срещата с Асоциация „Българска книга“ стана ясно, че не само МОН, но и издателите правят всичко възможно да съкратят сроковете за втори, шести и осми клас през тази година, за да могат децата да получат нови учебници навреме.

Издателите потвърдиха ангажимента си всички одобрени учебници за първи и пети клас да бъдат доставени в училищата преди началото на новата учебна година.  

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“