СЛЕД ИНЦИДЕНТ КОНСУЛТАЦИЯТА С МЕДИЦИНСКО ЛИЦЕ ЩЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНА

Начало » Последни публикации

28.02.2017

След всеки инцидент с дете учителите ще бъдат задължени да го консултират с медицинско лице, независимо дали има конкретни оплаквания. Ако в училището няма здравен специалист, преподавателите ще трябва да търсят личния лекар на детето. МОН ще въведе такова изискване с промяна в Наредбата за приобщаващото образование, стана ясно на среща между министъра на образованието и науката проф. Николай Денков и Националното сдружение на общините.

Повод за разговора е инцидентът в 52 ОУ в София, след който на 24 февруари т.г. почина 11-годишната Габриела.

Според проф. Денков грижата и решението как да се действа при инцидент с дете трябва да се поеме от компетентно медицинско лице, а не от учителите. Министърът акцентира и върху нуждата от допълнителна квалификация на преподавателите и възможността за осигуряване на специализирани курсове за оказване на първа помощ при инциденти.

Кметовете единодушно се обявиха за промяна на стандарта за осигуряване на медицинско лице в училище. В момента според наредба на Министерството на здравеопазването един медик трябва да се грижи за 800 деца. Кметът на Перник д-р Вяра Церовска беше категорична, че това изискване не е приложимо за малките населени места.

В страната има 156 училища без медицински специалист. Само в 84 учебни заведения има лекар на пълен щат, а в други 55 – на половин. Общините са осигурили медицински сестри на пълен щат в 923 училища, а в други 664 – на половин щат.

За по-ефективна превенция на агресията в училищата МОН ще положи усилия да увеличи броя на психолозите и педагогическите съветници. Желателно е в средните и в големите училища да има поне един психолог. Сега във всички 2473 училища на пълен или на половин щат работят 692 педагогически съветници и 390 психолози.  

МОН поддържа Национална мобилна група за психологическа подкрепа. От сдружението на общините предложиха освен нея да се създадат мобилни групи от психолози  във всеки регион в страната, които да реагират бързо при инцидент. „В периодите без кризисни ситуации тези психолози могат да обучават учители за работа с деца“, обясни министърът.

МОН ще бъде инициатор за разширяване на координационния механизъм за взаимодействие между институциите при работа с деца, жертви или в риск от насилие. В момента той разписва дейностите на множество институции при инцидент или непосредствена заплаха за децата. Целта е да се договорят съвместни действия за превенция на насилието в училище.

По този повод утре предстои нова среща с всички институции, които имат отношение към проблема с агресията. Освен представители на Националното сдружение на общините, ще присъстват експерти от министерствата на здравеопазването, труда и социалната политика, вътрешните работи и правосъдието, Държавната агенция за закрила на детето и др. 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“