44 ПРОЕКТА ЗА НАУЧНИ ЦЕНТРОВЕ КАНДИДАТСТВАТ ЗА ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ

Начало » Последни публикации

01.03.2017

Общо 44 проектни предложения са подадени по двете процедури за изграждане на научни центрове, обявени по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР). Крайният срок изтече в 19 часа на 28 февруари 2017 г.

11 са предложенията за изграждане и развитие на центрове за върхови постижения. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по тази операция е 200 млн. лв.

За изграждане и развитие на центрове за компетентност кандидатстват 33 екипа. Бюджетът за това е 150 млн.лв.

В съответствие с изискванията проектните предложения се приемаха електронно чрез информационната система ИСУН 2020, поддържана от Централното координационно звено в Министерски съвет (МС).

В Министерството на образованието и науката постъпиха три сигнала за технически проблеми при подаването на предложенията в последните часове от срока за кандидатстване. Извършена е проверка от техническия екип на МС, който поддържа ИСУН 2020. Не е установен срив в системата – във вчерашния ден тя е приемала данни без прекъсване.

Всички кандидати, които не са успели да подадат проектите си в срок поради технически трудности, могат да подадат сигнал до Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“ в МОН, която управлява ОП НОИР. Сигналите трябва да бъдат придружени с подробно описание на проблема и всякакви налични доказателства. Всеки случай ще бъде проверен конкретно. 

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“