ДЪРЖАВНИТЕ ИНСТИТУЦИИ СЕ ОБЕДИНЯВАТ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА АГРЕСИЯТА В УЧИЛИЩЕ

Начало » Последни публикации

01.03.2017

Министерството на образованието и науката инициира между институциите създаването на механизъм за превенция на агресията в училищата. В него трябва де се включат основно три типа дейности, заяви министърът на образованието и науката проф. Николай Денков на среща с представители на министерствата на здравеопазването, труда и социалната политика, правосъдието, външните работи, на Агенцията за социално подпомагане, Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД), Националното сдружение на общините и институцията на омбудсмана.

По думите на проф. Денков мерките за превенция обхващат осигуряването на психолози и педагогически съветници в училищата, които да идентифицират децата в риск от агресия и насилие. Той беше категоричен, че сред мерките трябва да залегне разработването на план за работа с учителите, както и осигуряване на обучения за реакция при кризисни ситуации.

Сред пътищата за дългосрочно и устойчиво предотвратяване на агресията в училище са разнообразните извънкласни дейности, подчерта министърът. Спортът, изкуството, доброволческите инициативи са начин за насочване на енергията в положителна посока, който трябва да бъде използван пълноценно, подчерта проф. Денков. В момента ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ осигурява финансиране за извънкласна работа. МОН ще търси начин за устойчивост на вече съществуващите инициативи, както и за разширяване на обхвата, така че да се включат всички ученици.

Агенцията за социално подпомагане ще изготви кратки описания на предлаганите в страната социални услуги. Те ще бъдат предоставени на директорите на училищата с обяснение как могат да се възползват от тях.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“