НОВИТЕ УЧЕБНИЦИ ЩЕ БЪДАТ ГОТОВИ НАВРЕМЕ

Начало » Последни публикации

02.03.2017

 

Учебниците за втори и шести клас ще бъдат готови навреме за началото на новата учебна година. Ако възникнат някакви логистични затруднения при доставката на хартиените екземпляри, първите уроци ще бъдат предоставени от издателствата в pdf формат още на 15 септември т.г. Те ще бъдат достъпни за ученици и учители.

Учебниците за осми клас също ще бъдат навреме в търговската мрежа, а тези за първи и пети клас – в училищата.

Такива ангажименти поеха членовете на Асоциация „Българска книга“ на поредна среща в Министерството на образованието и науката. МОН и издателите се разбраха да бъдат съкратени някои от сроковете за оценка на учебниците, тяхното отпечатване и доставка в училищата.  Бързането се налага от факта, че заповедта за откриване на процедура по оценяване и одобряване на проекти за учебници за втори, шести и осми клас е издадена на 28 април 2016 година, а срокът за подаване на проектите е 12 месеца. Това означава, че няма как оценяването и одобряването на учебниците да започне преди началото на май тази година.

По-кратък ще бъде периодът, в който ще работи контролната комисия, както и срокът, в който готовите проекти ще бъдат доставени в училищата, за да могат да бъдат одобрени от учителите за пригодност. Ще се намали и времето, за което ще бъдат преглеждани документите на кандидатстващите издателства.

Издателите ще получат в самото начало на процедурата по оценяване и одобряване и кодовете, по които училищата избират учебници. Предстои МОН да изготви окончателен график за дейностите, свързани с оценяването, одобряването, отпечатването и доставката на учебниците.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“