МОН РАЗРАБОТИ УЧЕБНИ ПРОГРАМИ ПО ХОРЕОГРАФИЯ

Начало » Последни публикации

07.03.2017

Министерството на образованието и науката публикува за обществено обсъждане проекти на учебни програми по хореография за всички класове. Програмите са разработени в съответствие с новия Закон за предучилищното и училищното образование, според който хореографията става самостоятелен учебен предмет. Той може да се изучава в рамките на избираеми и факултативни учебни часове в основната степен на обучение със същия хорариум, както и досега. В гимназиалната степен са допустими дори повече часове от предлаганите към момента в зависимост от избрания рамков учебен план.

Учениците, които са приети и се обучават по отменения Закон за народната просвета в профил „Изкуства-хореография“ ще завършат обучението си по досегашните учебни планове и в профила, в който са приети.

Това обясни днес заместник-министърът на образованието и науката Мария Гайдарова пред представители на Асоциацията на училищата с профилирано и разширено изучаване на хореография в България (АУПРИХ). Тя призова преподавателите да изпратят бележките си по предложените учебни програми до 31 март 2017 г.

Зам.-министър Гайдарова припомни новите правила за прием в първи клас в общинските училища в София, приети от Столичния общински съвет. Според тях адресната регистрация няма да бъде водещ критерий за приема в 70% от паралелките в училищата с разширено изучаване на музика, хореография и изобразително изкуство. За тях ще се прилагат критерии, одобрени от педагогическия съвет на училището.

Сдружението на училищата с профилирано и разширено изучаване на музика (СУПРИМ) и Асоциацията на училищата с профилирано и разширено изучаване на хореография в България са внесли в МОН и в Министерството на културата предложение за признаването на две нови професии: „Сценичен фолклорен изпълнител“, специалност „Танцово фолклорно наследство“ с трета степен на професионална квалификация и „Специалист, танцово изкуство“, специалност „Танцово фолклорно наследство“ с четвърта степен на професионална квалификация в направление „Музикални и сценични изкуства“.

МОН обаче не може да придвижи това предложение към Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО). Такова право имат само национално представителна работодателска организация или ресорно отраслово министерство, в случая с изкуствата – Министерството на културата. Това е записано в Закона за професионалното образование и обучение, стана ясно на срещата. 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“