ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР МАРИЯ ГАЙДАРОВА: НОВИТЕ УЧЕБНИЦИ ЗА 2 И 6 КЛАС ЩЕ СА ГОТОВИ НАВРЕМЕ ЗА УЧЕБНАТА ГОДИНА

Начало » Последни публикации

08.03.2017

Интервю за предаването „Всички в час“ на радио „Фокус“

Нови учебници за 2 и 6 клас ще са налични навреме за предстоящата учебна година. Това обещават от Министерството на образованието и науката след поредна среща с издателите. За повече подробности разговаряме със заместник-министъра на образованието Мария Гайдарова.

Госпожо Гайдарова, има ли вероятност, все пак, да започне новата учебна година без учебници за някои от класовете и за кои?

Учебниците за 1 и 5 клас ще бъдат в училище в началото на учебната година, за 8 клас - също. Предстои процедура за организиране и провеждане на дейностите за оценяване и одобряване на учебници и съответните учебни комплекти за 2, 6 и 8 клас, както и по чужд език по нивата от общата европейска езикова рамка.

Според новия училищен закон първи по нови учебни програми трябваше да започнат да учат учениците за 1 и 5 клас през настоящата година. Недостигът на време по процедурите обаче е причина да се обучават със старите учебници по новите програми. Сега от ведомството сте разговаряли с издателите за съкратени срокове – от 6 на 4 месеца, разкажете ни кои ще бъдат съкратени.

Мария Гайдарова: Заповедта за откриване на тази процедура, за която говорим, по оценяване и одобряване на проекта за учебници за 2, 6 и 8 клас, е открита със заповед на 28 април 2016 г. Срокът за подаване на проектите е 12 месеца. Това означава, че няма как оценяването и одобряването на учебниците да започне преди началото на май тази година. В тази посока ние инициирахме разговори с издателите за по-съкратени срокове по някои процедури, където са възможни, като планираме да се увеличи броят на членовете на съответните комисии, тоест в никакъв случай това да не е за сметка на качеството на оценката, която ще се прави. А по-кратък ще бъде периодът, в който ще работи Контролната комисия, както и срокът, в който готовите проекти ще бъдат доставени в училищата, за да могат да бъдат съответно одобрени от учителите за пригодни. Също сме мислили как да намалим времето, за което ще бъдат преглеждани самите документи на кандидатстващите издателства. Още една идея, която обсъдихме заедно, е издателите да получат от самото начало на процедурата по оценяването и одобряването кодовете, по които училищата ще избират учебници. Всички възможности, които ни дава самата процедура, за да скъсим сроковете да не губят децата и да успеем до 15 септември, са реализирани като идеи на този етап.

Водещ: По колко предмета ще бъдат сменени учебниците за следващата година?

Мария Гайдарова: Очакваме общо 52 учебни предмета, като самият брой на учебниците в момента не можем да кажем. Това ще стане ясно, след като приключи процедурата по оценяване, в зависимост от това как тя е протекла, колко проекти за учебници за внесени от съответните издателства, които ще бъдат съответно за 2, 6 и 8 клас. На този етап можем да кажем 52 учебни предмета общо.

Водещ: Какво предстои пред МОН оттук нататък?

Мария Гайдарова: Предстои да направим графикa за откриване на процедурата по оценяване и одобряване на проектите за учебници за 2, 6 и 8 клас. Минаваме през няколко етапа, допускаме оценяване на  съответствие на проектите с държавния образователен стандарт. След това имаме оценяване на пригодността за прилагане учебниците и учебните комплекти в училище, одобряване на проектите на познавателна книжка, учебен комплект. На финала вече уведомяване на вносителите, публикуване на интернет страницата на МОН и списъка на учебниците, които ще се ползват за учебната 2017-2018 г., за да може да се извърши изборът от учителите на учебници и съответното сключване на договори за закупуване, доставка в училищата от издателствата.

Водещ: В случай, че някои учебници не са готови за 15 септември, каква ще е процедурата?

Мария Гайдарова: Разбира се, МОН инициира и проведе конструктивни разговори с членовете на Асоциация „Българска книга“, ако възникнат при доставка на хартиените екземпляри някакви логистични затруднения, първите уроци към 15 септември да бъдат предоставени от издателствата в PDF формат. Целта е те да бъдат достъпни и за учениците, и за учителите, така че да нямаме затруднения.

Водещ: Докато станат готови книжните тела.

Мария Гайдарова: Да, докато бъдат доставени хартиените тела. Работим всички заедно, за да бъдем готови в началото на новата учебна година.

 

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“