ЧЛЕН-КОРЕСПОНДЕНТ НИКОЛАЙ МИЛОШЕВ ОТКРИ ИЗЛОЖБА „НАЦИОНАЛНАТА БИБЛИОТЕКА НА БЪЛГАРИЯ – ПЪРВИ СТЪПКИ В ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ЕДНА ИДЕЯ”

Начало » Последни публикации

17.04.2013

На 17 април 2013 г. министърът на образованието, младежта и науката чл.-кор. Николай Милошев откри изложба „Националната библиотека на България – първи стъпки в осъществяването на една идея”.

В приветствието си министър Милошев пожела на авторите и организаторите от Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” да продължи да изпълнява мисията си, завещана от основателите: „… да действа за умственото и нравственото развитие на младото поколение в българския край в духа на истинското просвещение”.

Гостите бяха поздравени и от зам.-министъра на културата Деяна Данаилова.

Изложбата е част от програмата на Националния комитет за честване на 135-годишнината от Освобождението на България и възстановяването на българската държавност и представя оригинални документи като: автентичния Протокол за учредяване на Софийска публична библиотека, първите нормативни документи по уреждането на институцията, кореспонденцията на Пенчо Славейков, митрополит Климент, Райчо Каролев, Константин Иречек, Пейо Яворов и др.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“