ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ СЕСИЯ МАЙ-ЮНИ 2013

Начало » Последни публикации

11.04.2013

Държавните зрелостни изпити се провеждат от 2008 г., т.е. това е шестата година на провеждането им и единадесетата поредна сесия.

Задължителните ДЗИ са два - по български език и литература и по учебен предмет по избор от предметите математика, чужд език (АЕ, ИЕ, ИтЕ, НЕ, РЕ, ФЕ), философски цикъл, история и цивилизация, география и икономика, физика и астрономия, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда.

Датите за провеждане на държавните зрелостни изпити са:

21 май 2013 г. - БЕЛ
23 май 2013 г. - втори задължителен ДЗИ

Зрелостниците по свое желание могат да положат и допълнителни ДЗИ по учебен предмет по избор (от изброените по-горе)

Проект на дати за провеждането им - 27, 28 и 29 май 2013 г.

Формат на ДЗИ (определя се с учебно-изпитните програми по съответния учебен предмет); без промени през настоящата учебна година

Вид - писмени и анонимни

Времетраене – 4 астрономически часа

Учебно съдържание - задължителна подготовка

Формат – тест (въпроси с избираем отговор, въпроси, изискващи кратък свободен отговор, създаване на текст (БЕЛ, чужд език, история, география, философия) или решаване на задача (математика)

Оценяване – 100 точки

Без промени при тегленето и изпращането до училищата в деня на изпитите
Брой на подалите заявление за ДЗИ по БЕЛ - 62012
Брой на подалите заявление за полагане на втори задължителен ДЗИ - 63843
Брой на подалите заявление за полагане на ДЗИ по желание – 523

Най-голям интерес традиционно има към:
география и икономика – 20259 зрелостници
биология и здравно образование – 13649 зрелостници
английски език – 11925 зрелостници

Най-малко желаещи има за полагане на изпит по италиански език – 117 зрелостници

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“