САМО 2% ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ ТЪРСЯТ ВИСШИСТИ ПО ТУРИЗЪМ, МОН ЗАСИЛВА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ

Начало » Последни публикации

24.04.2017

До  2020 г. едва 2% от работодателите ще наемат висшисти с диплома по туризъм. Това показва социологическо проучване, проведено през 2015 г. като част от подготовката на рейтинговата система на висшите училища в България.

Въпреки намаления прием за предстоящата академична година броят на първокурсниците в професионално направление „Туризъм“ – 2138, ще надхвърли заявката на национално представителните работодателски организации. Те са декларирали необходимост от 1800 специалисти с висше образование в тази област. 

Освен това по данни от Националния осигурителен институт и рейтинговата система приложението на придобитото висше образование в сферата на туризма е най-слабо в сравнение с всички други професионални направления. Само 19.7% от абсолвентите с такива дипломи работят по специалността си при средно 47% за всички направления.

„Тези данни показват, че в туризма има излишък на специалисти с висше образование. В същото време браншът се нуждае от кадри със средно образование. Затова усилията на МОН са насочени към развиване на професионалните гимназии по туризъм и към балансиране на студентите в професионално направление „Туризъм“, заяви министърът на образованието и науката проф. Николай Денков. В Бургас той участва в кръгла маса за образованието и реализацията на специалистите в сферата на туризма заедно с министъра на туризма доц. Стела Балтова, представители на висши училища и на Асоциацията на училищата по ресторантьорство и хотелиерство в България.

В момента 10 държавни и четири частни висши училища в страната обучават общо 4854 студенти в направление „Туризъм“. Сред предпочитаните специалности са „Мениджмънт в туризма“, „Управление на хотелите и ресторантите“, „Културен туризъм“, „Аграрен туризъм“, „Екологичен туризъм“, „Алтернативен туризъм“, „Кетъринг“. Сравнително най-лесно намират работа по специалността си възпитаниците на СУ „Св. Климент Охридски“ (34% от завършилите), а най-трудно - абсолвентите на Колежа по туризъм в Благоевград (10%).

Средно образование в сферата на туризма дават 112 училища. 85 от тях са професионални гимназии, 25 - средни училища, а 2 - училища за деца с увреден слух. Към 9 февруари 2017 г. те имат общо 19 526 ученици. Обучението е за придобиване на първа, втора, трета и четвърта степен на професионална квалификация от направление „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг“ и за придобиване на трета степен на професионална квалификация от направление „Пътувания, туризъм и свободно време“.

Една от професиите в туристическия бранш – „готвач“, беше сред първите, за които започна обучение по дуалната система в професионалното образование.  По българо-швейцарската програма ДОМИНО за готвачи се подготвят ученици в Добрич, Бургас, Перник и Стара Загора. Квалификационният профил на професията, учебният план и учебните програми са разработени съвместно с бизнеса.

Освен дуалната система подходяща форма на обучение в областта на туризма са професионалните колежи с участието на бизнеса, университетите и центровете за професионално обучение, подчерта министър Денков пред участниците в кръглата маса.

Цялата презентация може да видите в прикачения файл.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“