ОТПУСНАТИ СА НАД 195 ХИЛ. ЛВ. ЗА СТИПЕНДИИ НА ДАРОВИТИ УЧЕНИЦИ

Начало » Последни публикации

26.04.2017

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на МОН и трансфери към общини в размер на 195 345 лв. Средствата са планирани в централния бюджет за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби.

С тях ще бъдат насърчени ученици от общински и държавни училища в системата на Министерството на образованието и науката, постигнали високи резултати на олимпиади и състезания.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“