МИНИСТЪР МИЛОШЕВ УЧАСТВА В ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА РЕКТОРИТЕ

Начало » Последни публикации

04.04.2013

Вчера, 4 април 2013 г., министърът на образованието, младежта и науката чл.-кор. Николай Милошев взе участие в разширено заседание на Съвет на ректорите и кръгла маса „Развитие на науката и висшето образование в България“, което се проведе в Русенския университет „Ангел Кънчев”.

На срещата присъстваха освен представители на висшите училища и председателите на БАН и СА акад. Стефан Воденичаров и проф. Петър Славейков, на НАОА - проф. Боян Биолчев, на Съюза на учените в България акад. Дамян Дамянов, директорът на дирекция „Висше образование“ в МОМН доц. Мария Фъртунова, представители на синдикалните организации.

Ректорите подчертаха, че за първи път се събира практически целият академичен елит на висшето образование и науката в България. За първи път висшите училища, БАН, Селскостопанска академия и компетентните държавни институции дискутираха заедно и се обединиха по основните въпроси, свързани с развитието на висшето образование и науката в България.

Чл.-кор. Милошев определи срещата като „Съвет на мъдреците” и подчерта, че академичното съсловие трябва да преодолее досегашните разделения и разногласия и чрез обединението си да постигне „чуваемост“ на позицията и волята на ангажираните с науката и висшето образование у нас.

По отношение на оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж – България 2020“ дискусията се обедини около предложението на министър Николай Милошев 10% от финансирането, което ще бъде договорено за България, да бъде насочено за наука и образование под управлението и администрирането от страна на МОМН. Стана ясно също така, че разработването на Оперативната програма за наука и висше образование в България е в най-напреднала фаза в сравнение с оперативните програми, отнасящи се за другите сектори.

Доста по-разгорещени обсъждания породи проблемът, свързан със системата на финансиране на висшето образование по отношение определянето на диференцираните нормативи за издръжка на един студент по професионални направления
Дискутирани бяха и належащите изменения в Закона за развитието на академичния състав в Р. България, Закона за висшето образование и проектозакона на икономическото министерство за иновациите. И по трите документа се постигна съгласие да се съберат всички предложения и да се сформират работни комисии за подготовка на съгласувани проекти за изменения и допълнения в тях.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“