СТАРТИРА КАМПАНИЯТА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР ПО ПРОЕКТ „СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ“

Начало » Последни публикации

01.04.2013

На 1 април 2013 г. стартира кампанията за кандидатстване за стипендии за успех и за специални стипендии за летния семестър на учебната 2012/2013 година по проект BG051PO001-4.2.06 „Студентски стипендии“, съфинансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-2013“.

Кандидатстването по проекта се извършва чрез специално разработена за целта система за онлайн подаване и обработка на формуляри на http://eurostipendii.mon.bg. Заявленията се подават чрез сайта на проекта до 28 април 2013 г., а класирането ще бъде публикувано на 15 май 2013 г.

Настоящият проект е поредната трета фаза, която надгражда успешната практика на процедурите за директно предоставяне BG051PO001-4.2.02 „Студентски стипендии за равен достъп до образование и повишаване на мотивацията за по-добри резултати” (2008-2010) и BG051PO001-4.2.04 „Студентски стипендии и награди (2010-2012). Досега по проекта са предоставени над 700 000 стипендии и повече от 52 000 награди (специални стипендии), а усвоените средства са над 86 000 000 лв.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“