МИНИСТЪР КРАСИМИР ВЪЛЧЕВ: ПОВЕЧЕ ПАРИ ЗА УЧИТЕЛИТЕ С ПРИНОС ЗА НАПРЕДЪКА НА УЧЕНИЦИТЕ

Начало » Последни публикации

23.05.2017

Г-н Вълчев, успяхте ли да опазите матурите и изпитите след 7-и клас тази година? 

Засега нямаме сигнали за изтекли изпитни материали. Предприели сме всички мерки за сигурност. Разбира се, няма такъв комплекс от мерки, който да дава абсолютна увереност, че няма да има преписване и изтичане на информацията след началото на изпитния час. Провеждането на изпитите на модули гарантира, че преписването ще е значително по-малко. Всяка година предприемаме допълнителни действия за подобряването на сигурността. Като министър не бях ангажиран с тегленето на изпитните материали. Не смятам, че следва министърът да прави това. Държавните зрелостни изпити и националното външно оценяване в този вид се провеждат над 10 години. Това е един изпитан регулярен процес и би трябвало да може да се случва без участието на министъра. Разбира се, министърът отговаря за организацията на всички процеси. Като такъв съм участвал в работата през последните 10 дни.

Кои ученици ще имат нови учебници на 15 септември? 

На 15 септември ще имаме учебници за 1-и клас. Всички първокласници ще имат буквари.

Веднъж на 3 години се подновяват всички учебници. Нови учебни програми за първи път ще имаме във 2-и, 6-и клас и 8-и. Към момента мога да кажа, че учебниците във 2-и, 6-и и 8-и клас ще бъдат доставени с малко закъснение, което няма да попречи на учебния процес. Графикът, който заварих, е на 14 септември да сключим договори с издателите и след това започва доставката на учебниците. Предполагам, че до края на септември в по-голямата част от училищата ще бъдат доставени. Направихме среща с издателствата и уточнихме някои мерки, които ще позволят допълнително съкращаване на сроковете, така че да има по-малко закъснение след 15 септември. Там, където няма доставени учебници на 15 септември, ще има електронни варианти или първите уроци ще са в PDF файлове. Учебната година започва с преговор, така че ако закъснението е седмица или 10 дни, няма да се налага дори да се ползват електронните учебници.

Как ще разтоварите учителите от бюрокрацията и как ще ги мотивирате?

Ще направим преглед и промяна на държавните образователни стандарти с участието на учители и социални партньори. Целта ни е да премахнем излишната бюрокрация и да имаме гаранция за свобода и действие на учителите. Ще обсъдим и други дейности извън стандартите, които също натоварват учителите и могат да бъдат оптимизирани. Ще започнем със стандарта за приобщаващо образование, който предизвика най-много дискусии. Що се отнася до мотивацията в управленската програма е предвидено удвояване на учителските възнаграждения за 4-годишен период. Според одобрената от Министерския съвет средносрочна бюджетна прогноза за периода 2018-2020 г. правителството дава заявка, че това ще се случи. За всяка от следващите 3 години има предвидени 330 млн. лв. увеличение за системата за предучилищното и училищното образование спрямо всяка предходна година. Възнагражденията са най-важният фактор за мотивиране на учителите. Най-напред трябва да мотивираме повече млади хора да се включат в педагогическо образование и педагогическа професия. Най-високи образователни резултати ще има, когато в учителската професия се включват повече млади хора с най-високи резултати на изхода от училищното образование. Искаме да мотивираме повече млади хора да се включат. Освен общото увеличение ще има и диференцирано. Имаме цел да мотивираме учителите да работят в по-малки отдалечени населени места, там, където има концентрация на деца от уязвими групи, където учителят трябва да полага много повече усилия, за да компенсира техните образователни трудности. Промяната на механизма на разпределение на средствата в системата ще бъде обвързана с това, което казах. Ще има допълнително финансиране на училищата в малки отдалечени населени места, с концентрация на деца от уязвими групи. Финансирането няма да зависи само от броя на учениците. Ще има стандарт за училище и детска градина, което досега беше добавка за постоянни разходи. Тя няма да е за сметка на останалите училище. В бъдеще предвиждаме и изграждането на система за допълнително финансиране в зависимост от напредъка на учениците, която ще мери разликата между изхода и входа, доколко училището е допринесло за подобряването на образователните резултати на учениците, като една такава оценка ще бъде съчетана и с оценката от инспектирането, която трябва да се извършва от всички образователни институции. Ще се отчита и обхващането и задържането на ученици, особено тези, които са от уязвими групи. 

Това е част от основния ви приоритет за ликвидиране на неграмотността, с какви други мерки ще го постигнете?

И в момента в системата има много мерки, дейности и програми, насочени към обхващането на учениците, осигуряването на равен достъп, задържането им в училище. Това, което ще направим допълнително още от началото на учебната година и което вярваме, че е в основата на една по-работеща формула, е координиране на усилията на различните институции - образователните, Агенцията за социално подпомагане, структурите на МВР, общините. Предвиждаме във всяко населено място, във всяка община да има екипи, които да отговарят и да съдействат за обхващането и задържането на всеки ученик в задължителна училищна възраст в образователната система. Разчитаме на учителите, защото учителят е основен фактор за задържане на децата, за подобряване на образователните им резултати, за по-доброто образование. Учителите са тези, които най-много могат да направят за образователната интеграция на деца от проблемни групи. Увеличението на заплатите ще бъде предпоставка за подобряване на тяхната мотивация.

Кога ще е първото увеличение?

Предвиждаме това да бъде направено през септември. Ще проведем разговори с учителите. Когато обсъдим датата и имаме сумата, ще информираме за точния процент на увеличение. По-важното е, че правим заявка, че още от тази година ще бъде изпълнен ангажиментът за двойно увеличение на заплатите.

Какъв трябва да е процентът на парите за качество на висшите училища? 

В стратегията за развитие на висшето образование, която беше приета единодушно от всички политически сили от предишното Народно събрание и се изпълнява от трето правителство, е предвидено те да се увеличат до 60% от общата субсидия до 2020 г. Ако направим това, мисля, че стимулите за висшите училища да се концентрират върху професионалните направления, които са им силни, ще бъдат водещи, а не броят на учащите. 

Работихте по създаването на рейтинговата система, виждате ли вече резултатите от използването й?

 

Нашата рейтингова система е една от най-добрите в международен план. Има голям брой показатели, които са базирани на много широка информация. Тя съдържа както оценка за академичните показатели, така и оценка за научните постижения, за реализацията, за удовлетвореността на студентите. Използваме рейтинговата система и като информационна база за диференцирането на финансирането на висшите училища, а от миналата година и за преструктуриране на приема. Използваме информация за наша оценка за учебната, научната дейност и реализацията, която ни служи за преструктуриране на приема и финансирането и стимулиране на професионалните направления, които са с висока оценка. По този начин подобряваме образователните резултати и имаме за цел да насочим по-голям броя студенти да се обучават в професионални направления, които имат добра реализация и бъдещ очакван недостиг на пазара на труда.

Включихте се в дискусията на "24 чаа" за 18-те книги на 18-годишните, какви детски книжки имате вкъщи?

Искам да призова учениците да четат. Книгите може да изглеждат по-скучни от филмите и клиповете. Четенето отнема повече време, но нека повярват на родителите и учителите, че си струва. Прекараното време в четенето на книги ще направи живота им по-богат в духовно и емоционално отношение. Не толкова, докато четем, а по неподозиран начин през целия живот. Заради възрастта на дъщеря ми Елена, която е на 6 години, у нас преобладават книжките за малки деца. Четем български народни приказки, приказките на Шарл Перо, на Андерсен, на Братя Грим, "Пипи Дългото чорапче", поредицата "Дора Изследователката". Напоследък сме започнали с първата книжка от "Хари Потър". Приготвили сме и "Малкият принц". 

Визитка 

Магиcтъp по пyблични финанcи. Завъpшил е  Икономически университет- Варна. Преминал е обучение по „Бюджет и финансово управление“ в Университета „Дюк“ – САЩ.

През 2002 г. започва работа в Министерство на финансите, като от 2003 до 2009 година е експерт в дирекция „Държавни разходи“, която се занимава с планиране, изпълнение, анализ и оценка на бюджетни разходи. Красимир Вълчев участва в разработването и изпълнението на секторните и бюджетната политика.

От септември 2009 г. до февруари 2017 г. е главен секретар на Министерството на образованието и науката.

От април до май 2017 г. е началник отдел в дирекция „Финансиране на общините“ в Министерството на финансите.

Oт 4 май е миниcтъp на образованието и науката

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“