ТУРЦИЯ ОТНОВО ЛЕГАЛИЗИРА БЪЛГАРСКИ ДИПЛОМИ ЗА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Начало » Последни публикации

19.03.2013

От днес, 19 март, Съветът за висше образование на Турция взе решение да възстанови легализирането на документи, издавани от български висши учебни заведения на турски граждани. То е резултат от активния диалог между турските и българските компетентни институции, както и на предприетите мерки, целящи недопускане случаи на фалшифициране на документи, издадени от българските висши учебни заведения.

В решението се определят и сроковете за подаване на заявления за приравнителни изпити по различни специалности с оглед легализацията на дипломите.

На 5 юли 2012 г. бе обявено Решението на Съвета за висше образование на Турция да замрази временно легализирането на издавани от български ВУЗ документи на турски граждани, поради констатирано от турската страна увеличаване на случаите на подправяне на български дипломи и академични справки от турски граждани, в т.ч. и заверени с фалшиви “апостили”.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“