МОН ОБЯВИ ОЦЕНКИТЕ НА ПРОЕКТИТЕ НА УЧЕБНИЦИ ЗА ОСМИ КЛАС

Начало » Последни публикации

23.06.2017

81 проекта за учебници за осми клас по всички общообразователни предмети получиха обща оценка, че съответстват на държавния образователен стандарт за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала.

Проектите са внесени от:

ИК „Анубис“ ООД – 12 бр.

„Архимед 2“ ЕООД – 2 бр.

ИК „Анубис“ ООД - „Булвест 2000“ ООД – 1 бр.

ИК „Анубис“ ООД - „Булвест 2000“ ООД - Фондация „Джуниър Ачийвмънт България“ – 1 бр.

„БГ Учебник“ ЕООД – 2 бр.

„Булвест 2000“ ООД – 12 бр.

„Даниела Убенова-Даниела Биланска“ ЕТ – 2 бр.

Учебен център „Диоген“ ЕООД – 2 бр.

„Домино“ ЕООД – 1 бр.

 ЕТ „Екстрем – Сергей Герджиков“ – 1 бр.

„Изкуства“ ЕООД – 3 бр.

 СД „Педагог 6“ – Делев, Луизова и с-ие – 5 бр.

 „Просвета АзБуки“ ЕООД – 3 бр.

„Просвета Плюс“ ЕООД – 5 бр.

„Просвета-София“ АД – 21 бр.

„РЕГАЛИЯ 6“ ЕООД – 2 бр.

Издателство САНПРО  – 3 бр.

ИК „СКОРПИО ВИ“ ЕООД – 2 бр.

„Сънрей Профешънъл“ ЕООД – 1 бр.

За различните нива от общоевропейската езикова рамка по чуждоезиково обучение на държавния образователен стандарт съответстват 38 проекта на учебници и помагала.

За достигане на ниво В 1.1 и ниво А2 съответстват проекти на учебници и помагала по английски език, испански език, италиански език, немски език, руски език и френски език, внесени от:

„Едюкейшънъл център“ ЕООД – 4 бр.

ЕТ „Издателство Летера – Надя Фурнаджиева“ – 1 бр.

„Клет България“ ООД – 6 бр.

„Колибри“ ООД – 4 бр.

„Макмилан Пъблишърс Лимитид“ – 1 бр.

„Оксфорд Юнивърсити Прес“ – 2 бр.

„Пиърсън Едюкейшън Лимитид“ – 2 бр.

„Просвета-София“ АД – 3 бр.

„Юнивърс“ ЕООД – 1 бр.

За ниво А 2 от ОЕЕР, обща оценка за съответствие са получили проектите, внесени от:

„Едюкейшънъл център“ ЕООД – 2 бр.

ЕТ „Издателство Летера – Надя Фурнаджиева“ – 1 бр.

„Издателство Велес“ ООД – 1 бр.

 „Клет България“ ООД – 2 бр.

„Колибри“ ООД – 3 бр.

„Макмилан Пъблишърс Лимитид“ – 1 бр.

„Оксфорд Юнивърсити Прес“ – 1 бр.

„Пиърсън Едюкейшън Лимитид“ – 1 бр.

 „Просвета-София“ АД – 1 бр.

 „Юнивърс“ ЕООД – 1 бр.

На 22 юни 54 проекта на учебници и учебни помагала за втори клас и 85 проекта за шести клас получиха обща оценка, че съответстват на държавния образователен стандарт за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала. Оценките бяха обявени в открито заседание пред вносителите в МОН.

За втори клас бяха разгледани проекти по общообразователните учебни предмети български език и литература, английски език, испански език, немски език, руски език, френски език, математика, околен свят, музика, изобразително изкуство, технологии и предприемачество. Те са внесени от 20 издателства.

За шести клас са разглеждани внесените от 28 издателства проекти на учебници по български език и литература, английски език, италиански език, испански език, немски език, руски език, френски език, математика, информационни технологии, история и цивилизация, география и икономика, човекът и природата, музика, изобразително изкуство, технологии и предприемачество.

Всички проекти ще бъдат оценявани от учители дали могат да се приложат в училище и едва тогава министърът на образованието и науката  ще одобри учебниците, по които ще могат да учат децата във втори, шести и осми клас през следващата учебна година.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“