ОДОБРЕНИ СА РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МОН ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ЧЛЕНСКИЯ ВНОС В ОИЯИ В ДУБНА

Начало » Последни публикации

28.06.2017

Правителството одобри допълнителни разходи в размер на 3 298 449 лв. по бюджета на Министерството на образованието и науката. Средствата са за предвидени в централния бюджет и са изплащане на членския внос на България в Обединения институт за ядрени изследвания в Дубна, Русия. Изплащането на сумата ще даде възможност да се извършат предвидените в научната програма на организацията дейности на българските учени.

Обединеният институт за ядрени изследвания е междуправителствена организация, създадена на основата на споразумение, подписано на 26 март 1956 г. от 11 страни-учредителки, между които и България. Към настоящия момент пълноправни членове на института са 18 държави, включително от Европейския съюз.

Институтът има многогодишна научноекспериментална експертиза и разполага с уникална научна инфраструктура, като осъществява връзки с над 800 научни центрове и университети в 62 страни. Основните направления на дейността му са физика на елементарните частици, ядрена физика и ядрени реакции, физика на тежките йони, неутронна и реакторна физика, медицинска физика и радиационна биология, физика на твърдото тяло, нанотехнологии и нови материали, информационни и комуникационни технологии, образователна програма.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“