ОДОБРЕНА Е НОВА 4-ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И АРМЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Начало » Последни публикации

04.07.2017

Министерският съвет одобри проекта на междуправителствена програма за сътрудничество в областта на образованието и науката на България и Армения. Тя обхваща периода 2017-2021 г. и се приема в изпълнение на двустранната Спогодба за културно, научно и образователно сътрудничество между страните от 1994 г.

Програмата за сътрудничество ще спомогне за развитието на образователния обмен между двете държави и ще насърчи разработването и изпълнението на съвместни научни проекти в рамките на Европейската научноизследователска програма „Хоризонт 2020”. Документът определя конкретните квоти за обмен на студенти, докторанти, специализанти и преподаватели, мерките за насърчаване на прякото сътрудничество между висшите училища на двете страни и за изучаването на български и арменски език чрез дейността на български и арменски лекторати в страната-домакин и летните училища по език и култура на страната-партньор, както и начините за финансиране на договореностите.

През 2017 г. се отбелязват 25 години от установяването на дипломатически отношения между България и Армения и подписването на междуправителствената програма за сътрудничество ще допринесе за укрепване на дългогодишните връзки, активизиране и задълбочаване на двустранните отношения в областта на образованието и науката.

 

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Портал за наука
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“