СЪОБЩЕНИЕ

Начало » Последни публикации

10.07.2017

Във връзка с публикации в медиите относно дейността на институции, които наричат себе си университети, но не са разкрити по реда на Закона за висшето образование (ЗВО), следва да се има предвид, че на интернет страницата на МОН е публикуван Регистър на акредитираните висши училища в Република България (http://rvu.mon.bg).

Що се отнася до възможността да се използва понятието „университет“, то смисълът и съдържанието му, както и редът и условията за откриване са регламентирани единствено и само в ЗВО. Всяка друга употреба на понятието „университет“ е некоректна и води до подвеждане на потребителите.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“