ГОДИШНА СРЕЩА ПО ПРОГРАМА „МЛАДЕЖТА В ДЕЙСТВИЕ“

Начало » Последни публикации

12.03.2013

На 12 март 2013 г., в Националния дворец на културата в София, се проведе Годишна среща за оценка на програма ”Младежта в действие” и европейска информационна мрежа Евродеск за 2012 г.

На събитието присъстваха повече от 150 представители на организации, финансирани по програмата през годината, както и Евродеск координатори от цялата страна.

Отчетени бяха постиженията от реализираните проекти в цифри и факти, а с приз „Добра практика на 2012 г.” бяха наградени най-успешните от тях. Участниците имаха възможността да се запознаят с резултатите от проведено проучване на ефективността от реализираните дейности по проектите и с програмата от ново поколение за периода 2014 – 2020 г.

Специален гост на годишната среща беше заместник – министърът на образованието, младежта и науката Петя Евтимова, която поздрави присъстващите и каза:

„За нас е важно, че програмата, която е основен инструмент на неформално образование и дава възможност за младежка инициативност и изобретателност, е европейската програма с един от най-високите проценти на усвояемост на средствата в България – 99,23 %, а по ефективност на управление се нарежда на шесто място от общо 33 страни партньори по програмата. Финансираните проекти и обучения са на стойност 3 милиона и сто хиляди евро. Младежите участници са 5 887.

Това се дължи на нарасналата инициативност, както на неправителствени организации, работещи в младежката сфера, така също и на общини и институции, чиито интереси надхвърлят конкретната възрастова група и имат за цел и дейност превенцията на младежката безработица, опазването на околната среда и подпомагане на междукултурния диалог.

Важен фактор за нарасналата активност са и иновативните методи, които се използваха за популяризиране на програма ”Младежта в действие”. Българската национална агенция стана първата държавна институция, използваща QR код като метод за разпространение на информация. През изминалата година колегите от Национален център „Европейски младежки програми и инициативи” (НЦЕМПИ), проведоха редица виртуални кампании, използвайки социалните мрежи, с което програмата стана още по-атрактивна за младите хора.”

Г-жа Евтимова благодари на НЦЕМПИ за подкрепата и включването в организирането и представянето на инициативата ”Младежта в движение”, и допълни, че „инициативата е основен инструмент при реализиране на заложените приоритети в Стратегия 2020. Тези приоритети категорично акцентират върху развитието на образованието, получаването на равен достъп до информация и преодоляването на младежката безработица.”

Участниците имаха уникалната възможност да посетят „Националните дни на кариерата” и да участват в интерактивното представяне на инициативата „Младежта в движение”, които се проведоха паралелно с Годишната среща за оценка на програма „Младежта в действие” и Евродеск за 2012 г.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“