ЧЛЕН-КОР. НИКОЛАЙ МИЛОШЕВ ПОЕ ПОСТА МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

Начало » Последни публикации

13.03.2013

Днес, 13 март 2013 г., в МОМН се състоя церемония по встъпването в длъжност на министър чл.-кор. Николай Милошев. Акад. Стефан Воденичаров, досегашен министър на образованието, младежта и науката, пожела успех на своя приемник, като му връчи училищен звънец с думите: „Този звънец е символ не само на училищата. Този звънец е символ на пробуждането на нашия народ.“

Министърът на образованието, младежта и науката Николай Милошев сподели виждането си за основните задачи, които трябва да се постигнат за срока на мандата. Той подчерта: „Знаете, че се подготвя Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Нашата задача ще е да подготвим максимално добри материали за следващото правителство така, че тази програма да види бял свят.“ Според министър Милошев това ще е допълнителен финансов стимул от Европейския съюз за науката и за образованието в страната ни.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“