ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ТАНЯ МИХАЙЛОВА: УЧЕБНАТА ГОДИНА ЩЕ ЗАПОЧНЕ НОРМАЛНО – НЯМА ОСНОВАНИЯ ЗА ПРИТЕСНЕНИЕ

Начало » Последни публикации

14.09.2017

Г-жо Михайлова, в духа на първия учебен ден какво послание ще отправите към българските ученици и учители?

В навечерието на 15-и септември всеки един от нас – всеки учител, всеки родител, всеки ученик, винаги изпитва едно вълнение, което е свързано с прекрачването на училищния праг. В този ден винаги има най-вече надежда и амбиция. Надежда за една спокойна учебна година за учителите и амбиция за по-добри резултати за учители, ученици и родители. Нека запазим този плам, това желание за предаване на знанието през цялата учебна година. Нека учебната година да бъде спокойна и разумна, да работим в позитивна атмосфера без прояви на агресия или прояви, които не са свързани с добрите традиции в българското образование. Моето пожелание за първия учебен ден е да възстановим доверието между учители и родители, защото заедно сме от страната, която работи за по-доброто на нашите деца, нашите ученици.

 

Нормално и навреме ли ще започне учебната година в българските училища и в срок ли ще бъдат доставени учебниците за тях?

Да, учебната година ще започне нормално – няма основания за притеснение. Що се отнася до учебниците, мога да кажа, че до 27 август всички учебни комплекти и учебни помагала за I. и V. клас вече са доставени. Знаете, че учебните комплекти и учебни помагала за II. и VI. клас, бяха одобрени през август със заповед на министъра. Доставката им започна на 25 август и имаме уверенията, че до 15 септември всички ученици ще бъдат подсигурени с учебници и учебни комплекти. В случай че в някое училище дотогава не са доставени такива от избраното от тях издателство, хубаво е да имаме предвид, че първият учебен ден се пада в петък и както винаги училищата имат готовност да работят и в събота и неделя, за да осигурят нормални условия за учебния процес. Освен това първите седмици са посветени за преговор на учебното съдържание, така че смятам, че няма да има проблем и учебниците и учебните пособия ще бъдат осигурени навреме за началото на учебната година. 

 

Разполагате ли с данни колко първокласници ще прекрачат училищния праг тази година – повече или по-малко са те спрямо миналата година?

По данни от ГРАО, децата, родени през 2010 г., които ще бъдат сега в I. клас, са 82 160. Не бива да забравяме обаче, че има и първокласници, които започват училище малко по-рано или по-късно от обикновено – такива, родени през 2009 г. или 2011 г. Има и такива, които посочват свой настоящ адрес в чужбина. Така че цифрата, която очакваме, е 75 465 деца. Но реалният брой на записаните ученици в I. клас, a и на всички ученици, които ще прекрачат училищния праг, ще бъде ясен на 15 септември. Тогава очакваме информация от всички училища – до 15.00 часа, за това колко ученици са се записали и какви са причините някои да не се явят в класните стаи, ако има такива случаи. Ако трябва да сравняваме броя на първокласниците тази година с този от 2016 г., то миналата година броят на учениците в първи клас в дневна форма на обучение е бил 68 932 т. е. тази година очакваме малко повече ученици, което е добре.

 

Колко учители са ангажирани в учебния процес тази година? Колко от тях са младите преподаватели и има ли интерес към учителската професия, особено след като от началото на месеца заплатите в сектор „Образование“ бяха увеличени?

Все още се търсят учители. На сайтовете на всяко регионално управление на образованието винаги има обяви за търсене на учители, така че отново точната цифра ще стане ясна на 15 септември, защото понякога и в последните дни се случват преминавания на учители то едно училище в друго или назначаване на нови колеги. Що се отнася до интереса на младите към професията – факт е, че учителите под 30-годишна възраст са най-малко като процент сред възрастовите групи. За нас е изключително важно професията „Учител“ да бъде превърната в привлекателна за младите хора. Разбира се, една от възможностите за това е 15% увеличение на учителските заплати. Но такива са и възможностите за планираните дейности по Национална програма „Квалификация“ и изобщо повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти без финансови ангажименти от тяхна страна. Всички знаем, че учениците предпочитат младите учители, защото са по-близо до тях като светоусещане, имат и по-различни подходи. В същото време те от своя страна се доверяват на опита на колегите си, които по-дълго време са в системата. Така че би било чудесно да има повече млади хора в професията, но в същото време разчитаме и на хората, които вече имат доказан авторитет в тази сфера на дейност.

 

Кои са предизвикателствата, с които се сблъсква съвременният български учител?

Предизвикателствата пред българския учител са много и различни, защото преди всичко говорим за възстановяване на доверието между учители и родители. От друга страна – всяко поколение има своите особености. Живеем в един изключително динамичен, глобален, модерен свят с дигитални технологии. Така че не би казала „предизвикателства“, по-скоро младите учители имат повече възможности за реализация. Изключително привлекателна е нашата професия и тя се работи със сърце и душа, така че нека да има повече млади учители.

 

Интервю на Люба АЛЕКСИЕВА

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“