ТАНЯ МИХАЙЛОВА: ПСИХОЛОГИЧЕСКАТА ПОДКРЕПА Е РЕШАВАЩА ЗА БЪДЕЩИТЕ ПОКОЛЕНИЯ

Начало » Последни публикации

11.10.2017

Добри практики и промени в статута на психолозите в системата на предучилищното образование се обсъждат на национална среща „Дни на училищната психология“ в Стара Загора.

В момента се подготвят промени в Наредба №12 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, заяви пред участниците във форума заместник-министърът на образованието и науката Таня Михайлова. Тя увери участниците в срещата, че всички мнения ще бъдат обсъдени в работните групи и проектът за наредба в края на октомври ще бъде предложен за обществено обсъждане.

Психологическата подкрепа при отглеждането на бъдещите поколения е решаваща. Училищните психолози придават завършен вид на училищната общност и затова е необходимо партньорство между учители, родители и психолози, подчерта Михайлова. Според нея директорите на училища разбират, че за да бъде успешна работата им, трябва да бъдат подпомагани от психолози и педагогически съветници.

В момента в 4362 училища и детски градини са назначени 492 психолози и 705 педагогически съветници, което е недостатъчно.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“