МИНИСТЪРЪТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА АКАД. СТЕФАН ВОДЕНИЧАРОВ, ОПРЕДЕЛИ ЗА УПРАВИТЕЛ НА ФОНД "НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ" АКАД. ВЛАДИМИР ОВЧАРОВ

Начало » Последни публикации

20.02.2013

Със своя заповед, министърът на образованието, младежта и науката акад. Стефан Воденичаров, определи за управител на Фонд "Научни изследвания" акад. Владимир Овчаров.

На основание на чл. 10, ал. 2 от Правилника на Фонда, договор за управление с акад. Овчаров ще бъде сключен след съгласуване с Изпълнителния съвет на ФНИ.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“