МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ: ЕМИГРАЦИЯТА НА МЛАДИТЕ И ОБРАЗОВАНИ БЪЛГАРИ Е НАЙ-ГОЛЯМАТА ЗАГУБА НА НАЦИОНАЛЕН КАПИТАЛ

Начало » Последни публикации

12.10.2017

„Емиграцията на младите и образовани българи е най-голямата загуба  на национален капитал“. Това заяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев по време на церемонията за честване на 148 години от създаването на БАН. Той връчи наградите на 11 ръководители на успешни научни проекти в рамките на програмата „Подпомагане на младите учени в БАН“, финансирана от МОН, за която през 2016 и 2017 година са отпуснати целево 4 милиона лева. Благодарение на тази програма  само през 2016 година са финансирани 231 проекта на талантливи млади специалисти, които са работили по тях в екип. За 2017 година са утвърдени още 361 проектни предложения. По този начин младите хора получават възможност не само да практикуват научна дейност, но и да усвоят умението как се разработват, администрират  и отчитат проекти.

Министърът подчерта, че в момента целта на МОН е да се развие и разшири програмата, която до момента работи много успешно. „Благодарение на нея и на Националната стратегия за развитие на научните изследвания у нас може да бъде повишен имиджът на българската наука“, допълни той. По неговите думи, успешното изпълнение на програмата ще вдъхнови повече млади хора  да създават наука на световно ниво у нас. Министърът отбеляза също, че трябва да се създаде възможност учениците да влязат в институтите и музеите на БАН, за да видят реалните културни и научни достижения на страната ни и по този начин да бъде запален интересът им към знанието. „След 20-30 години у нас ще има добре функциониращи институции там, където сега сме приложили политиките за задържане на младите“, заяви той. Според него през 21 век трябва да бъде намерена финансовата и организационна формула, чрез която българската наука да продължи да се развива успешно. Тя е свързана с партньорство между всички държавни институции и висши училища, както и с по-високо финансиране, отбеляза Вълчев.

„Създаването и развитието на Българското книжовно дружество през 1869 година в Браила, което по-късно се преобразува в БАН, е важна част от българското Възраждане“, подчерта министърът.  Той посочи, че в рамките на съвременния глобален свят предизвикателствата пред БАН и българската наука вече са много по-различни от тези през 19-ти и 20-ти век. „Днес светът е отворен и конкуренцията е международна, затова е много по-трудно да задържаме тук младите специалисти“, заяви Вълчев.

Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски подчерта, че изследванията на БАН са със съществен ефект за цялото общество и значителна част от тях вече се правят в сътрудничество с чужди институти или университети. Като пример за доверието на държавата в академията той посочи две от изследванията, които са целево финансирани  – за преодоляване на демографската криза и за търсене на съвременни методи за преподаване, които да стимулират талантливите деца „Програмата за подкрепя на млади учени се оказа глътка въздух за младите и благодарение на нея те повярваха, че държавата подкрепя българската наука“, отбеляза проф. Евдокия Пашева, главен научен секретар на БАН.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“