ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ В СТРАНАТА ЩЕ ПОЛУЧАТ ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ПРЕЗ 2018 Г.

Начало » Последни публикации

20.10.2017

Професионалните гимназии в страната ще получат допълнителни средства към делегираните си бюджети през следващата година. Парите ще бъдат използвани за транспорт на учениците, а част от тях ще се насочат към тези гимназии, които обучават по професионални направления с бъдещ недостиг на кадри за пазара на труда. Предстои да бъде разработен механизъм за разпределението им, обяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев на среща с учители и синдикати от област Варна.

Новата формула за делегираните бюджети на училищата в страната предвижда финансирането да е базирано не само на броя на учениците, а да зависи и от броя на паралелките, както и от спецификата на региона, в който се намира училището. „Тази формула ще се отрази положително в по-голяма степен на малките училища и детски градини, както и на тези в по-малките населени места“, обясни Вълчев.

Очаква се увеличението на средствата за образование през следващата година да е около 400 млн. лв., като училищата ще получат средно с 4% по-големи бюджети. Основната част от допълнителните средства в системата ще отидат за повишаване на заплатите на учителите. За това са нужни 240 млн. лв., а за възнагражденията на непедагогическия персонал – още 32 млн. лв. „Учителите са най-важният ресурс. Предстои недостиг на кадри във всички системи, но ако имаме добри и мотивирани учители, ще преодолеем този проблем“, категоричен беше Вълчев. Той добави, че в бюджета на МОН за 2018 г. са предвидени още средства за стипендии на учениците от VIII клас, за транспорт до най-близките училища и професионални гимназии и за осигуряване на около 500 психолози и педагогически съветници в детските градини и училища в страната.

Пред учителите, директорите и представителите на синдикатите министър Вълчев посочи, че основните задачи, които МОН си е поставило преди началото на учебната година, вече се изпълняват. Променени са част от държавните образователни стандарти, но все още има документи и ежедневни процеси в системата, които трябва да бъдат облекчени.  

„Всички участници в екипите, ангажирани по механизма за обхват и приобщаване на децата и учениците в детските градини и училищата, полагат големи усилия” подчерта министърът. До 10 октомври 2017 г. са обходени 150 000 адреса, като на 80% от тях се установява, че децата са в чужбина. Някои епизодично напускат страната и не владеят добре български език. В същото време над 12 000 са върнати в училище. От началото на учебната година в 20 училища в страната са записани и 102 ученици мигранти.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“