МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ: ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА ИМАТ НУЖДА ОТ ПОЛИТИКИ ЗА ПРИВЛИЧАНЕ И РАЗВИТИЕ НА МЛАДИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Начало » Последни публикации

21.10.2017

Висшите училища в страната вече разработват визии за развитието си в следващите 15-20 години. Те ще съдържат идеи за развитие на обучението и профилите и за привличане на млади преподаватели. Визиите ще бъдат обсъждани с Министерството на образованието и науката (МОН), заяви днес министър Красимир Вълчев след изнесено заседание на Съвета на ректорите във Варна. По думите му в последните години приемът се масовизира, а в същото време търсенето от страна на студентите е нерационално спрямо пазара на труда. Това е част от репутационния проблем на университетите.

На днешното заседание ректорите се разбраха да поставят своеобразен мораториум върху по-нататъшното разрастване на мрежата на висшите училища и разкриването на неприсъщи за тях направления. Министър Вълчев им благодари за разбирането на проблемите в системата и акцентира върху продължаващата политика на министерството за преструктуриране на финансирането и приема в университетите. „Системата трябва да работи и с по-малък брой студенти. Има професионални направления, в които искаме да намалим приема чрез финансови механизми, но има такива, в които създаваме стимули на студентите да учат. Разкриването на още филиали означава да уеднаквим висшето образование с гимназиалното. Висшите училища са и научни организации. Освен образование развиват и научна дейност. Акцент върху следващите ни разговори ще са именно научните изследвания. В бюджета за 2018 г. се надяваме да има увеличение на средствата за наука и трябва да докажем обществената им възвръщаемост“, посочи министър Вълчев.

Ректорите на висшите училища определиха днешното заседание като важно за висшето образование. Те ще предложат на МОН и Народното събрание промени, свързани с броя на специалностите. Целта е да бъде пресечена тезата в обществото, че университетите са прекалено много. Председателят на Съвета на ректорите проф. Любен Тотев заяви проблемът е не в броя, а в обучаването по нетрадиционни специалности за отделните университети. Ректорите ще работят и по промени на Наредбата за дистанционно обучение, която според тях може да обвърже професионалното и висшето образование и да увеличи студентите в българските университети. Бяха обсъждани и възможности за отняма на нормативни текстове, осигуряващи работа на преподавателите по по-слабите специалности, както и за предлагане на стимули за университетите, които освобождават такива преподаватели. Ректорът на Икономическия университет във Варна проф. Пламен Илиев предложи да се създаде минимална граница на размера на студентските такси и тя да бъде обвързана с минималната работна заплата.


Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“