ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ТАНЯ МИХАЙЛОВА: ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОРИЕНТИРАНЕ ТРЯБВА ДА ЗАПОЧВА МНОГО ПО-РАНО

Начало » Последни публикации

30.10.2017

„Необходимо е много по-рано учениците да избират професия и да се подготвят за нея в реална работна среда. Кариерното ориентиране се случва късно, ненавреме и не навсякъде“.

Това заяви заместник-министърът на образованието и науката Таня Михайлова пред депутатите от парламентарната комисията по образование и наука, представители на местната власт, бизнеса и учители във Велико Търново. Тя посочи, че делът на придобилите степен на професионална квалификация в широките области „Информатика”, „Техника”, „Производство и преработка” и „Архитектура и строителство”, трябва да достигне около 60 % до 2020 година.

Половината от учащите в България са обхванати в професионално образование към момента. Това са 56 % – от 49 536 приети ученици тази година, 27 678 са в професионални паралелки, подчерта зам.-министърът.

Според Михайлова обаче има дефицити на основни умения в завършващите професионално образование, което провокира недоверие у работодателите.

Според нея е необходима широкоспектърна подготовка в началото на обучението и след това тясна специализация, непосредствено преди завършването и търсенето на работа.

Тя посочи, че България е на четвърто място по липса на подходяща работна ръка след Унгария (27,2%), Великобритания (17,5%) и Полша (15,8%);

В момента се преразглеждат структурата и механизмите за актуализиране на Списъка на професиите в професионалното образование и обучение. 30% от съществуващите днес професии не са съществували преди 20 години и може да очакваме на  всеки пет години да има нова професия, посочи Михайлова.

Тя изтъкна, че една и съща професия ще изисква различен набор от умения, защото те ще позволят на хората да преминават от обучение към заетост и обратно, както и от една степен на образование в друга и от една страна в друга. Няма чиста специалност, изисква се базова компетентност и електронни умения, обясни зам.-министър Михайлова.

Предизвикателство пред системата е, че до 2020 година ще се пенсионират 50 % от преподавателския състав в професионални гимназии и колежи, където сега работят  12 482 души. 

От бизнеса очакваме съдействие за повишаване на квалификацията на учителите в реална работна среда с нови технологии, защото материалната база за практика не винаги е адекватна на съвременното развитие на икономиката. Работим за това учебната практика да се провежда в реална работна среда, съобщи зам.-министър Михайлова.

Предстои на няколко професионални гимназии да бъде поставена национална задача за подготовка на учители по практика.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“