МИНИСТЪРЪТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА-АКАД. СТЕФАН ВОДЕНИЧАРОВ ОПРЕДЕЛИ НОВ УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА ФОНД "НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ"

Начало » Последни публикации

19.02.2013

Със своя заповед днес, министърът на образованието, младежта и науката-акад. Стефан Воденичаров определи нов Управителен съвет на Фонд "Научни изследвания".

На първото си заседание днес, Управителният съвет гласува ръководството на ФНИ - за председател на фонда беше избран проф. дикн Пламен Мишев, а за зам.-председател - проф. дфн Анна-Мария Тотоманова.

Заповедта на минисъра и биографиите на членовете на УС, можете да намерите на уеб страницата на ФНИ (http://www.bulfund.com/)

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“