ОСЕМ УЧИТЕЛИ ПОЛУЧИХА НАГРАДАТА „КОНСТАНТИН ВЕЛИЧКОВ“

Начало » Последни публикации

01.11.2017

„Празникът на народните будители винаги събужда у нас преклонение пред делата на най-заслужилите през вековете наши предци. Този ден е още един знак за обединяване около непреходните ценности на българския народ с неговата хилядолетна история“. С тези думи заместник-министърът на образованието и науката Таня Михайлова приветства присъстващите на традиционното връчване на наградите „Константин Величков“ в Министерството на образованието и науката.

„Убедена съм, че и днес в нашето толкова динамично ежедневие имаме основание да бъдем горди с делата на нашите народни просветители и будители, актуални повече от всякога, защото духът на народните будители е жив в нас – съвременните будители“, каза още г-жа Михайлова. Тя пожела на всички да носят високо факела на народните будители.

Наградата „Константин Величков“ се присъжда за високи постижения и принос за развитие на образованието в три категории - „Работа с ученици с изявени дарби“, „Постижения в работата с деца и ученици за преодоляване на проблемно поведение“ и  „Принос в развитието на способностите и компетентностите на децата и учениците в областта на науките, технологиите, изкуствата, спорта, глобалното, гражданското и здравното образование и придобиване на умения за лидерство“.

Всяка година директорите на детските градини, училищата и обслужващите звена в системата на образованието дават своите предложения на регионалните управления на образованието, които ги изпращат до министерството. От 73 предложения комисията в МОН отличи 8 учители за наградата.

В първата категория „Работа с ученици с изявени дарбинаградата получиха Татяна Костова, старши учител по танцово изкуство в Център за подкрепа за личностно развитие към Общински детски комплекс - Варна, и ръководител на школа „Балет“; Тодорка Тахчиева, старши начален учител в ОУ „Алеко Константинов“ - Пловдив, и  ръководител на вокална група, и Валентин Дойнов, старши учител по биология и здравно образование в НПМГ „Акад. Л. Чакалов“,  София, чиито ученици са извоювали множество призови места на национални и международни състезания и олимпиади.

В категория „Постижения в работата с деца и ученици за преодоляване на проблемно поведение“ тримата отличени работят активно по Механизма за обхват да децата и учениците в образователната система.

Силвия Христова, старши учител, начален етап на основното образование в НУ „Инж. Георги Иванов Вълков“, Луковит, е творец, сценарист и режисьор на много празници, като Коледа, Василица, ден на толерантността, вечер на етносите, международен ден на ромите и други. Веско Чавдаров, директор на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, Пазарджик, е изградил цялостен подход за полагане на координирани и последователни усилия за предотвратяване на тормоза и създаване на по-сигурна училищна среда. Кремена Войникова,  зам.-директор по учебната дейност в ОУ „Хр. Ботев“, с. Самуилово, общ. Сливен, е сертифициран медиатор при разрешаване на конфликтни ситуации и с доказан принос в планиране и осъществяване на дейности по превенция на тормоза и насилието в училище и активна работа с родителите.

В категория „Принос в развитието на способностите и компетентностите на децата и учениците в областта на науките, технологиите, изкуствата, спорта, глобалното, гражданското и здравното образование и придобиване на умения за лидерство“ отличените са двама. Едната награда е за Доротея Андонова-Костадинова, главен учител по български език и литература в СУ „Св. Св. Кирил и Методий” - Радомир, под чието ръководството в община Радомир всяка година се организират поредица от изяви под надслов „Олимпизъм-Изкуство-Спорт-Красота” в чест на Международния олимпийски ден.  Тя е ръководител на литературен клуб към читалище „Напредък” и театрално студио „Деветте музи” към училището. Втората награда е за Меслия Камберова, ръководител на направление „Информационни и комуникационни технологии“ в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Върбина, област Смолян. Тя е разработила и внедрила в училище електронна платформа MOODLE и виртуална класна стая. Благодарение на нейната работа по различни проекти материално-техническата база на училището е обогатена с компютри, лаптопи, таблети и проектори.

Освен грамота и книга, преподавателите получиха и по 1000 лева парична награда. 

Наградените учители и гостите бяха поздравени от деца от 4-та група на Детска градина „Слънчице“ с директор Елеонора Стоименова. Под ръководството на своите учителки Камелия Ковачка и Снежанка Бадикова децата създадоха празнично настроение като изпълниха песни и стихотворения, посветени на народните будители.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“