МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ: РАБОТИМ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ

Начало » Последни публикации

17.11.2017

Министерството на образованието и науката работи за осигуряване на допълнителни средства за обучение по български език на децата в детските градини. Това ще спомогне за намаляване на дефицитите, натрупани преди първи клас, и отпадането от образователната система. Това обяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев на среща с директори и учители от област Бургас. Една от възможностите за осигуряване на средствата е по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж". МОН ще отпусне и 35 млн. лв. от държавния бюджет за 2018г. за детски градини и училища с концентрация на деца и ученици от уязвими групи, като те също ще могат да се ползват за допълнителните уроци.

По думите на министъра детските градини са изключително важни и усилията за приобщаване на децата трябва да са най-големи именно в тях. "Най-голяма обществена възвръщаемост има в системата на предучилищното образование. Там, където се работи индивидуално, допълнително и се оказва необходимата подкрепа, се постигат добри резултати с децата. Те по-малко отпадат и нямат проблеми с по-нататъшното си образование", заяви Вълчев.

Той посочи, че една от най-важните задачи е да се продължат дейностите  по механизма за приобщаване на децата и учениците в системата, като  се запазят и надградят резултатите. "Ще запазим структурата на екипите, като техните райони ще се обвържат с районите на училищата", каза Красимир Вълчев. Той допълни, че има деца, които са били в детска градина или училище за година, но през следващата са отпаднали. Усилията на екипите по обхват ще бъдат насочени най-вече към тях. Механизмът ще бъде надграден с разговори с Регионалните здравни инспекции (РЗИ). Идеята е директорите на детски градини и училища да могат да сигнализират при съмнения за фалшиви извинителни бележки, а от РЗИ да правят проверка. Така ще се гарантира редовното посещаване на детска градина и училища.

На срещата днес педагозите поставиха въпроси за намаляване на административната тежест. Министър Вълчев акцентира на усилията на  министерството за промяна на нормативната уредба, за да се намали бумащината и да могат учителите да се концентрират върху основната си работа.

На въпрос за връщане на доверието в преподавателите министърът отговори, че задача пред министерството и цялото общество е да издигне авторитета им до най-високото равнище. "Камерите в класните стаи няма да ни помогнат. Учителите са най-важни за всички обществени системи, защото са отговорни за създаването на качествени кадри", добави Вълчев. Той беше категоричен, че в цялата страна ще са необходими добри и мотивирани преподаватели. "Ще изпълним поетия ангажимент за двойно по-високи заплати. Следващите увеличения ще бъдат по-скоро общи, но ще разработим механизъм за диференциране спрямо постигнатите резултати", подчерта министър Красимир Вълчев.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“