МИНИСТЪРЪТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО МЛАДЕЖТА И НАУКАТА АКАД. ВОДЕНИЧАРОВ ОТКРИ ПАМЕТНА ПЛОЧА НА ОСНОВАТЕЛЯ НА ИНСТИТУТА ЗА ЯДРЕНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ЯДРЕНА ЕНЕРГЕТИКА – АКАД. ХРИСТО ХРИСТОВ

Начало » Последни публикации

11.02.2013

Днес, 11 февруари 2013 г., министърът на образованието, младежта и науката акад. Стефан Воденичаров откри паметна плоча на основоположника и първи директор на Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ) акад. Христо Янков Христов (1915 - 1990).

В началото на церемонията министър Воденичаров сподели: „Институтът за ядрени изследвания е един от най-големите и най-успешни институти на Българската академия на науките. Хората от този институт положиха основите на българската ядрена енергетика. Това, което стои, според мен, като перспектива и задача пред този институт, са не само неща, свързани с изследванията в областта на ядрената физика и в нейните приложения. В Министерството на образованието , младежта и науката пристигат запитвания за обучения на ядрени специалисти. Аз започвам да разбирам, че България има една голяма ниша – образованието на висш персонал – хората да бъдат обучавани в нашите университети. Нашата страна е много примамлива с това ,че: първо, имаме добри традиции, второ, финансовите условия за обучение са доста по-приемливи, отколкото на други места. И аз много ще се радвам в близко бъдеще тук да дойдат студенти, които да се обучават и наистина да се направи една нова диря, която ще бъде от изключителна полза не само за Института, не само за Академията, но и изобщо за престижа на България.“

Преди заедно с директора на ИЯИЯЕ доц. д-р Димитър Тонев да се изпълни ритуала по откриването на плочата, акад. Воденичаров, министър на образованието, младежта и науката, посочи приноса на физика акад. Христо Христов като университетски преподавател и изследовател не само в национален, но и в международен мащаб.

Събитието, на което присъстваха представители на ръководството на БАН, на институти от Академията и близки на акад. Христов, е част от инициативите за отбелязване на 40-годишната на ИЯИЯЕ

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“