СРЕЩА НА АКАДЕМИК СТЕФАН ВОДЕНИЧАРОВ, МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА, С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА АКАДЕМИЧНАТА ОБЩНОСТ

Начало » Последни публикации

08.02.2013

Днес, 8 февруари 2013 г., министърът на образованието, младежта и науката акад. Стефан Воденичаров осъществи среща с фокус върху подготовката на Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

На форума в сградата на МОМН присъстваха ректорите на висшите училища в страната, ръководството на Българската академия на науките, включително ръководители на отделни научни направления в БАН, ръководството на Националната агенция за оценяване и акредитация, ръководството на Селскостопанската академия.

На пресконференция министърът, академик Воденичаров, сподели: „Основната тема, за която говорихме е, че цялата наша гилдия стои пред едно предизвикателство – това е задачата, която сме си поставили – Програмата „Европа 2020“. Трябва чрез образование и наука, и иновации държавата ни да заеме своето полагащо се място.“

Пред журналистите член-кореспондент д-р Ваньо Митев прочете решения от проведена среща на Съвета на ректорите с конкретни предложения към министъра на образованието, младежта и науката за съдействие по Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, за предприемане на промени във Фонд „Научни изследвания и за необходими промени в нормативни документи, отнасящи се до Закона за развитие на академичния състав, възрастта за пенсиониране на хабилитирани преподаватели, за изисквания за прием на чуждестранни студенти, за подновяване на междуправителствени спогодби, отнасящи се до сътрудничеството в областта на образованието и др. Член-кореспондент Иван Илчев, ректор на Софийския университет „Свети Климент Охридски“, прочете приета от Съвета на ректорите декларация за подкрепа на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, с оглед на необходимостта за осигуряване на сериозно надграждане и технологично обезпечаване на научноизследователската дейност, качествено и достъпно образование и учене през целия живот.

Към медиите се обърна и академик Дамян Дамянов, заместник-председател на БАН. „За първи път участвам в такава пресконференция, която е на Министерството на образованието, младежта и науката, но говорят други хора. Българската академия на науките разглежда Оперативната програма като един от най-важните и стратегически въпроси. Новият министър и подходът за включване на група, която да работи по Оперативната програма, дават оптимизъм, че има шанс тази програма да заработи“.

За необходимостта от коригиране на Закона за развитие на академичния състав говори и професор Боян Биолчев, председател на Националната агенция по оценяване и акредитация. С оглед подбора на журитата за хабилитиране той заяви: „Ние разполагаме с огромни списъци на експерти по всички направления на науката и на преподаването. Подборът може да става автоматично с жребий“.

В заключение академик Воденичаров, министър на образованието, младежта и науката, каза: „Лично аз съм много окуражен от единодушието на гилдията, от това, че бяха посочени пътищата, по които трябва да вървим“.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“