БЪЛГАРИЯ ЩЕ ПОЛУЧИ 126,6 МЛН. ЕВРО ОТ ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

Начало » Последни публикации

10.01.2013

На 10 януари 2013 г. заместник-министърът на образованието, младежта и науката Петя Евтимова представи новия програмен период на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Програма BG06 „Деца и младежи в риск”.

Заместник-министър Евтимова припомни, че основните цели на този механизъм са намаляването на икономическите и социалните различия в Европа и задълбочаване на сътрудничеството между България и страните донори. „През новия програмен период България ще получи 126,6 млн. евро по приоритетни области, които са:
Опазване на околната среда
Възобновяема енергия
Гражданско общество
Човешко и социално развитие
Опазване на културното наследство

През този програмен период Министерството на образованието, младежта и науката отговаря за две програми - първата е „Деца и младежи в риск”, а втората е „Фонд за стипендии”.

Финансирането на програма „Деца и младежи в риск” е в размер на 7 860 000 евро от страна на страните донори и 1 387 000 евро национално съфинансиране. Целта на програмата е да се постигне интеграция и повишаване на капацитета по посока на личностното им и социално развитие

Амбициите на програмата са насочени към създаването на младежки центрове със знак за качество на Съвета на Европа, разработване на подходящи и ефективни неформални образователни услуги, насочени към обхващане на повече деца и младежи в риск, включително и представители на социално слабите, подготовка на учители и ромски медиатори за работа в съответствие с добрите практики на Съвета на Европа. Основна цел на програмата е предприемането на ефективни и резултатни мерки, насочени към уязвими групи деца и младежи чрез разработването на пакети за включването им в образователни и социални дейности в младежки центрове и в детските градини.

Финансовият механизъм на Европейското икономическо пространство е приносът на държавите Норвегия, Исландия и Лихтенщайн за намаляване на икономическите и социалните различия в Европа. България е страна-бенефициент по Финансовия механизъм на ЕИП от момента на присъединяването си към Европейския съюз и ЕИП през 2007 г.

Домакин на информационното събитие бе хотел „Кристал Палас”, гр. София.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“