ФОРУМЪТ "УНИВЕРСИТЕТ-БИЗНЕС" Е ВКЛЮЧЕН В ОФИЦИАЛНИЯ КАЛЕНДАР НА БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕС

Начало » Последни публикации

01.02.2018

В официалния календар на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз е включено провеждането на Форума „Университет – Бизнес“, който е насрочен за 22 и 23 февруари 2018 година. Организатори на събитието са Европейската комисия, в тясно сътрудничество с Министерството на образованието и науката, Българска стопанска камара и Постоянното представителство на Република България в Европейския съюз. Форумът дава възможности за обмен на добри практики, сътрудничество и създаване на партньорски отношения между образователните институции, научните организации и бизнес средите.

Информация за събитието може да откриете на интернет страницата на Форума: https://eu2018bg.bg/en/events/149.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“