МИНИСТЪР СЕРГЕЙ ИГНАТОВ И Н.ПР. МИКОЛА БАЛТАЖИ, ПОСЛАНИК НА УКРАЙНА, ПОДПИСАХА ПРОТОКОЛ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО

Начало » Последни публикации

21.12.2012

Днес, 21 декември 2012 г. министър Сергей Игнатов и посланикът на Украйна в Република България Н. Пр. Микола Балтажи подписаха Протокол за сътрудничество между МОМН и Министерството на образованието, науката, младежта и спорта на Украйна.

Н. Пр. Микола Балтажи сподели: „Украйна и България притежават сериозен потенциал в областта на науката и образованието. А това означава, че ние имаме много добро бъдеще за сътрудничество в интерес на нашите две приятелски държави“.

„Ние подготвяхме много прецизно текстовете и подписването на днешния Протокол, който дава възможност за обмен на студенти, за обмен на учени, за обмен на специализанти“ - заяви със задоволство след подписването на документа министър Сергей Игнатов.

Министър Игнатов се спря и на възможностите на реципрочна основа за изучаване на български език от украински граждани и за изучаване на украински език от български граждани. Бе изказана благодарност на украинската страна за отношението към граждани с български корен – да запазват и да развиват своята култура като част от украинската култура, с което и Украйна става по-богата.

„Украйна има много сериозни научни школи. Това е много добра основа и инструмент за развитие на сътрудничеството и в другите области“ – подчерта министър Игнатов.

Протоколът предвижда:

  • Ежегоден обмен на трима студенти и един докторант за пълен срок на обучение и специализанти за общ срок от 9 месеца;
  • Размяна на преподаватели за повишаване качеството на преподаване на български език и украински език;
  • Обмен до петима студенти и преподаватели за участие в летните езикови курсове на приемащата страна;
  • Сътрудничество при организацията и дейността на учебните заведения, където преподаването се осъществява на български, съответно на украински език, чрез осигуряване на учебно-помощна литература, методическа помощ при изработването на учебните програми;
  • Подпомагането на Украино-българския лицей в гр. Приморск и Болградската гимназия „Г. С. Раковски“ в гр. Болград с учебно-помощна литература и осигуряване на квалификационни курсове за учителите от двете училища;
  • Обмен на украински граждани с българска народност и на български граждани с украинска народност за пълен срок на обучение във висшите училища на двете страни, като условията, бройката на местата и специалностите ежегодно се съгласуват;
  • Приемането в българско висше училище, без конкурсни изпити на първенеца от Олимпиадата по български език и литература за крайна, на първенеца на Болградската гимназия и първенеца на Украинско-българския лицей в гр. Приморск;
  • Финансови условия при изпълнение на договореностите.
Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“