РАБОТНАТА ГРУПА ЗА РАЗВИТИЕ НА БОЛОНСКИЯ ПРОЦЕС ОБСЪДИ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ПАРТНЬОРСКА ПОДКРЕПА ЗА ПОСТИГАНЕТО НА ПОСТАВЕНИТЕ ЦЕЛИ

Начало » Последни публикации

06.02.2018

Работната група за развитие на Болонския процес обсъди възможностите за осъществяване на партньорска подкрепа за постигането на поставените през 2015 година в Ереван  цели. Това стана  по време на 58-та среща, която се проведе в рамките на Българското председателство на 5 и 6 февруари 2018 г. в резиденция Бояна. Съществен напредък бе постигнат при дискутирането на Доклада за напредъка по прилагането на основните принципи на Болонския процес, с който се отчитат резултатите от всеки програмен период.

В настоящия проектодоклад, на базата на конкретни индикатори, се представят обобщени данни за всяка от 48-те държави членки на Болонския процес на  постигането на заложените в комюникето от Ереван цели – повишаване на качеството на висшето образование, насърчаване заетостта на завършилите и осигуряване на по-достъпни системи за обучение. В доклада се очертават определени трудности за отделни държави. Това е една от причините да бъде предложено организирането и осъществяването на процедури, чрез които на принципа на партньорството да се оказва подкрепа на страните, които срещат затруднения. Самите процедури с конкретни измерения и мандати също бяха дискутирани по време на срещата. Крайният резултат ще бъде предложен за одобрение от министрите, отговарящи за висшето образование в държавите от Болонския процес, по време на конференцията им в Париж през май тази година.

В словото си към делегатите зам.министърът на образованието и науката Деница Сачева подчерта важността на повишаване качеството на висшето образование с оглед нарастващите предизвикателства в глобален мащаб и необходимостта от запазване конкурентоспособността на Европейския съюз.

По време на срещата бе обсъден и напредъкът на Беларус, която е първата държава, присъединила се към Болонския процес след официалния старт на Европейското пространство за висше образование през 2010 година. Страните решиха в София да продължат усилията в подкрепа на белоруската страна за осъществяване на необходимите структурни реформи в системата на висшето образование.

58-та среща на Работната група за развитие на Болонския процес (BFUG) беше председателствана от представителите в работната група на Република България и Република Сърбия. Членовете на работната група изразиха задоволство и благодарност към председателите на срещата за конструктивните дискусии и постигнатите резултати.

По време на Председателството на Съвета на ЕС България ще бъде домакин на още едно заседание на Работната група за развитие на Болонския процес преди конференцията на министрите във Франция през май 2018 година, в чиято подготовка България участва.


Болонският процес е инициатива, възникнала в края на 90-те години на XX век, за сравнимост на висшето образование в Европа за осигуряване на ефективна мобилност на кадрите. Основна цел на Болонския процес е създаването на Европейско пространство за висше образование, което е свързано с:

  • въвеждане на лесно сравними образователни степени (бакалавър, магистър и доктор);
  • въвеждане на системата за образователни кредити (ECTS) като мерни единици за студентската заетост;
  • въвеждане на европейски стандарти за качество;
  • отстраняване на съществуващите препятствия пред свободното движение на студенти и преподаватели в Европейското пространство за висше образование.

Република България е сред 29-те страни, които на 19 юни 1999 г. подписват в Болоня Съвместната декларация за европейско пространство на висшето образование. Болонският процес има доброволен характер по отношение на присъединяването към него, но след това изпълнението на поетите ангажименти става задължително.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“