МОН ЩЕ ВЪЗСТАНОВЯВА ТРАНСПОРТНИТЕ РАЗХОДИ И НАЕМ НА ВСИЧКИ ПЕДАГОЗИ, КОИТО РАБОТЯТ В ДРУГО НАСЕЛЕНО МЯСТО

Начало » Последни публикации

13.02.2018

На всички учители, работещи в населено място, различно от това, в което живеят, ще бъдат възстановявани средствата за път. Това предвижда проект за промяна на реда и условията за възстановяване на разходите за транспорт и жилищен наем, уредени в Наредба № 1. Досега имаше възможност да се покриват транспортните разходи и разходите за наем само в малки населени места с до 30 000 жители. Целта е да се разширят възможностите за подбор на педагози с нужната квалификация, както и да се създадат условия за по-голяма трудова мобилност на учителите.

Разходите на учителите за наем също ще се възстановяват, ако месторабота е в община от четвърта до осма група съгласно Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование. Възстановяването на разходите за наем по месторабота е алтернатива за учителите, които живеят далеч от работните си места и са принудени да пътуват всекидневно. Това ще даде възможност на училищата в най-отдалечените места или планински райони да се привличат  по-лесно  преподаватели.

Размерът на възстановяваните разходи за наем за един месец  не може да надвишава средно-месечните разходи за транспорт от местоживеенето на педагогическия специалист до населеното място. Максималният размер на възстановяваните разходи не може да надвишава 200 лева. Предвижда се промените да влязат в сила от 1 януари 2018 година.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“