В МОН БЕШЕ ОБСЪДЕНО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МЕЖДУ УЧИТЕЛИ, РОДИТЕЛИ И ИНСТИТУЦИИ

Начало » Последни публикации

16.02.2018

Партньорството и доброто взаимодействие между учители, родители и институции са ключовите мерки за намаляване на насилието в детските градини и училищата. Около това се обединиха на среща днес ръководството на Министерството на образованието и науката (МОН), представители на общините, Държавната агенция за закрила на детето, синдикални и родителски организации, директори на детски градини и училища, психолози.

По думите на заместник-министър Таня Михайлова от единични случаи не може да се извадят глобални изводи за системата. „Ако няма доверие между всички страни, тази система няма да работи. Трябва да има уважение и към родителите, и към учителите. Трудът на преподавателите не е лек“, посочи заместник-министърът. Тя предложи в най-кратки срокове педагогическите съвети в детските градини да прегледат съществуващите мерки и механизми за справяне с агресията и за работа с родителите, за да бъдат по-ефективни. Михайлова обясни и че е по-добре да се осъществява превенция, отколкото да се правят констатации от технически средства.

След срещата заместник-министър Деница Сачева обяви, че МОН се ангажира с разработването на програма, която да помогне на преподавателите в детските градини и училищата за справяне с напрежението при работата. Сачева подчерта, че министерството има желание да работи в посока намаляване на групите в детските градини, но в момента има остър недостиг на учители и образователна инфраструктура и това възпрепятства възможността проблемът да се разреши веднага.

„Задължителното 24-часово наблюдение не би решило проблемите, а би отворило вратите за нови. Министерството не насърчава поставянето на камери, макар вече да има практика, при съгласие на всички родители и учители, устройствата да се монтират“, добави заместник-министърът.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“