ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ДЕНИЦА САЧЕВА: ТЕХНОЛОГИИТЕ В ОБРАЗОВАНИЕТО ВЪРВЯТ РЪКА ЗА РЪКА С ЦЕННОСТИТЕ

Начало » Последни публикации

13.03.2018

Въвеждането на дигиталните технологии в образованието трябва да върви ръка за ръка с ценностите, за да изграждаме правилни нагласи у младите хора. С тези думи заместник-министърът на образованието и науката Деница Сачева приветства генералните директори за училищното образование от държавите - членки на ЕС, чиято среща се провежда в София в рамките на Българското председателство. Заместник-министър Сачева отбеляза, че младите хора са израснали с мобилността и това също трябва да се има предвид при образованието. По думите й затова се налага взимане на бързи и полезни за хората решения.  
Голямата ни амбиция е да създадем „Европейско образователно пространство“, ученето не трябва да бъде ограничавано от граници или от майчините езици, посочи София Ериксон, Главен директор на Европейската комисия по образование, младеж, спорт и култура.  Директорите обсъждаха как би могло чрез образованието да се изгради обща европейска идентичност.   

Акценти на срещата в София са необходимостта от изучаването на чужди езици, постигане на по-добро образование и взаимно признаване на дипломи, за да могат младите хора да си намерят работа навсякъде на континента. Обсъжда се и разширяването на програмата „Еразъм+“ и финансирането на следващата финансова рамка.

Друга тема е качеството на обучението и грижите в ранна детска възраст.

Генералните директори за училищното образование се запознаха с резултатите от дейността на Работната група за училищата в рамките на програмата “Образование и обучение 2020” за периода 2016-2018 г. и дискутираха темите на бъдещия мандат - кариерно и професионално развитие на учителите, модели за атестиране, прозрачност и мобилност, управление на качеството, събиране и анализ на данни и др.

Новата работна група в областта на обучението и грижите в ранна детска възраст ще се насочи към проблемите на социалното включване, осигуряването на достъп до обучение и грижи от най-ранна детска възраст и определяне на индикатори за измерване на качеството на функциониране на системите за предучилищно образование.

Участниците посетиха Втора АЕГ „Томас Джеферсън”, 51 СУ„Елисавета Багряна“ и 7 ДГ „Детелина“ в София. Те дискутираха обновената рамка за ключови компетентности и влязоха в часове и разгледаха кабинети, клубове, места за извънкласни дейности и общуване, ателиета и спортна база.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“