ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР МИЛЕНА ДАМЯНОВА УЧАСТВА В КОНФЕРЕНЦИЯ „УЧИЛИЩЕТО – ЛАБОРАТОРИЯ НА БЪДЕЩИТЕ ГРАЖДАНИ НА БЪЛГАРИЯ: ПЪТНА КАРТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ 2013-2015 г.”

Начало » Последни публикации

19.12.2012

На 19 декември 2012 г., заместник-министърът на образованието, младежта и науката Милена Дамянова взе участие в Национална конференция „Училището – лаборатория на бъдещите граждани на България: Пътна карта за развитие на гражданското образование в българското училище 2013-2015 г.”, гр. София.

Основната цел на конференцията бе да се представят предимствата и предизвикателствата на екипната работа между различни по специалност учители и как училищната среда може да служи на учениците да упражняват социални и граждански умения. Бяха представени резултати от изпълнението на проекта „Граждани”: Развитие на граждански умения на учениците”, която огромна част е финансирана от Програма „Учене през целия живот” на Министерството на образованието, младежта и науката.

В изпълнението на проекта влизат уважение към особеностите на образователните традиции на партньорите, избор на решения, теми и ресурси, които пътуват между образователните традиции в Европа, както и постоянен стремеж към високо качество.

Заместник-министър Милена Дамянова се включи в дискусията, заедно с ученици от 3 училища от София и Разлог и им благодари от името на целия екип за активното им участие. „В новия закон се дава повече гласност на гражданското образование и по този начин децата в най-ранна възраст се запознават с основните права и с конституцията. Това, което липсва на съвременното общество е нагласата на българския гражданин, че той е гражданин, той е държавата.”, сподели заместник-министър Дамянова.

Конференцията бе част от усилията за повишаване качеството на обучението по обществени науки и гражданско образование.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“