МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ: ВКЛЮЧВАНЕ В ЕВРОПЕЙСКИ УНИВЕРСИТЕТСКИ МРЕЖИ Е БЪДЕЩЕТО НА ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА

Начало » Последни публикации

30.03.2018


Силно водещо професионално направление, което прави университета разпознаваем, инвестиции в дигитализация – електронно обучение на студентите, включване в мрежа с други европейски висши училища. Това препоръча министърът на образованието и науката Красимир Вълчев на преподавателите в Тракийския университет в Стара Загора, за да гарантират бъдещето на висшето училище. По думите му трябва да се наблегне на това, в което е силен университетът, на добрата база и марката. Другото важно условие е инвестицията в млади преподаватели. „След 30 години едно висше училище ще бъде силно, ако днес има млади преподаватели“, каза министър Вълчев. Той коментира, че е необходима промяна на крайния модел на академично самоуправление, който е довел до репутационен проблем.

Министърът заяви, че Министерството на образованието и науката си партнира със Съвета на ректорите, за да спре екстензивното разрастване на висшите училища, както и да се преструктурират профилите - всеки университет да започне да обучава в направления, в които е силен. „Важно е да се подготвят такива специалисти, които са търсени от бизнеса в региона и ще се реализират на пазара на труда“, посочи министърът. Според него трябва да продължи намаляването на приема в направления, които са търсени само заради едната диплома.

В разговора с ректора проф. Иван Въшин и колегите му бяха коментирани действия, насочени към привличане на студенти в специалности, които са важни за страната ни – ветеринарна медицина, аграрни науки и др. Министър Вълчев разгледа модерно оборудваните клиниките на факултета по ветеринарна медицина, където студентите се обучават като диагностицират и лекуват животни.

По време на посещението си в Стара Загора министър Вълчев проведе среща с директори на училища и детски градини, представители на общините в областта и социални партньори. Голямото предизвикателство през следващите години е дигиталната трансформация, заяви пред тях министърът. Той посочи, че предстои промяна в наредбата за безплатните учебници, за да се даде възможност на издателствата да подготвят електронни учебници с идентично съдържание на хартиените.

Министърът участва и в кръгла маса, посветена на изграждане на по-тясна връзка между професионалните гимназии и бизнеса. Той посочи, че работодателите са основен партньор на МОН в усилията за разширяване на професионалното образование. С представителите на бизнеса министърът обсъди конкретни идеи и мерки за подобряване качеството на професионалното образование в контекста на бъдещите изисквания на пазара на труда.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“