МИНИСТЪР ВЪЛЧЕВ: РОДИТЕЛИТЕ СА ПО-СПОКОЙНИ ЗА ДЕЦАТА СИ, КОГАТО ПОЛУЧАВАТ ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ОТ УЧИТЕЛИТЕ

Начало » Последни публикации

16.04.2018

Родителите са по-спокойни за децата си, когато получават повече информация от учителите. Необходим е разговор и партньорство, за да се изгради доверие между училището и семейството. Това заяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев пред форума „Да върнем родителите в училище“, организиран по инициатива на депутата в Европейския парламент Асим Адемов. По думите на министъра, образователните институции, които взаимодействат с родителите, постигат по-добри резултати в обучението, а също така се справят по-успешно с проблеми като агресията.

Пред участниците в дискусията, която се проведе в Националната финансово-стопанска гимназия в София, бе представено изследване, което сочи, че 80 процента от родителите вярват единствено на информацията от детето си за случващото се в училище. Министърът подчерта, че е нормално това да е така, но е добре след това родителите да говорят и с учителите. Той смята, че училището трябва да е активно в търсенето и привличането на родителите. Министърът посочи, че още в началото на мандата е организирал срещи и форум с родителите, след които са разпространени добри практики за комуникация. Част от тях включват по-чести родителски срещи, приобщаване на родителите към дейностите в училище, създаване на клубове, включване в инициативи заедно на ученици и родители, обмен на информация чрез затворени групи – всеки момент родителят да знае как се чувства детето му и какви проблеми има.

Представеното проучване на изследователски център „Тренд“ отбеляза и друг проблем – 46 % от родителите се обръщат към училището, едва когато детето вече има сериозен проблем, вместо да постъпват превантивно като се интересуват от мнението на учителите. Друга тенденция, е че родителите разчитат единствено на родителските срещи – 86% от анкетираните са посочили, че само тогава общуват с учителите.  

МОН е изключително реактивно и дискутира всяко предложение, което идва от родителските организации, посочи министър Вълчев и обяви, че ще бъдат приети всички добри идеи от форума за подобряване на работата с родителите.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам
EURAXESS България
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Национална платформа „Наука-бизнес“