ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ПЕТЯ ЕВТИМОВА ОТКРИ МЛАДЕЖКА КАМПАНИЯ, СВЪРЗАНА С МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА ДОБРОВОЛЕЦА

Начало » Последни публикации

05.12.2012

На 5 декември в столичното 2. СОУ, г-жа Петя Евтимова, заместник-министър на образованието, младежта и науката, откри младежка кампания, посветена на международния ден на доброволеца – 5 декември. Тя приветства към младите хора, които са доброволци, за всеотдайността и активната им позиция към заобикалящия ги свят.

За нас развитието на младежкото доброволчество е приоритет със специално значение, тъй като именно младите могат да увлекат със своя пример все повече свои връстници да прегърнат тази достойна кауза, посочи заместник-министърът.

Кампанията се провежда в рамките на няколко дни в три софийски училища – 1. СОУ, 31. СУЧЕМ и 2. СОУ, където учениците участват в специални младежки работилници за запознаване с програмите „ Младежта в действие” на ЕК и Националната програма за младежта. В училищата се организират и интерактивни обучителни игри.

По случай Международния ден на доброволеца Министерството на образованието, младежта и науката, съвместно с Националния център „Европейски младежки програми и инициативи” , организира и кампания с послания към обществото и младите хора чрез популяризирането на 30 „младежки пътни знаци”.

Знаците ще бъдат представени чрез фейсбук, специален интернет портал, рекламни банери и др. Те ще бъдат популяризирани и в столичното метро в рамките на един месец. Знаците са групирани в различни категории, свързани с живота и потребностите на младите хора.

Основната цел на кампанията е да въздейства на хората над 30-годишна възраст да положат усилия да разбират връстниците си. Желателно е младите хора да бъдат по-активни, за да провокират желание за разбиране от страна на останалата част на обществото.

Национална информационна кампания „Живот без насилие за всяко дете“
Национална платформа „Наука-бизнес“